Valmet har fått en order på två mjukpappersmaskiner för leverans till Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd. i China

Valmet Oyjs pressmeddelande den 11 maj, 2021 2 p.m EET

Valmet levererar två Valmet Advantage DCT mjukpapperslinjer inklusive automationssystem och tre omrullningsmaskiner till Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd. i China. Den nya investeringen resulterar i att företaget kommer kunna möta en växande efterfågan på högkvalitativa mjukpappersprodukter både nationellt och internationellt. Uppstart är planerad under första halvåret 2022.

Ordern ingår i Valmets orderingång för första kvartalet 2021. Exakta värdet av ordern tillkännages inte men projekt i liknande omfattning värderas till omkring 20-30 miljoner euro.

“Vi arbetar kontinuerligt med teknikutveckling för att alltid kunna säkerställa optimal produktionskapacitet. Med avancerad teknik och service till hög kvalitet från Valmet, tillsammans med ett gemensamt driv från båda parter, är vi övertygade om att vi kan nå våra förväntade målsättningar,” säger Liao Changlv, Chief Engineer, Zhejiang Jingxing Paper.

“Vi är otroligt stolta att vi har fått förtroendet som leverantör i detta viktiga projekt. Det är alltid inspirerande att samarbeta med kunder som värderar toppmodern teknologi och vi ser fram emot ett givande projekt,” säger Fan Ze, Vice President, Sales, China, Valmet.


Valmet levererar två Valmet Advantage DCT mjukpapperslinjer inklusive automationssystem och tre omrullningsmaskiner till Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd. i China.   

Teknisk information

De två nya mjukpappersmaskinerna TM5 och TM6 har en bredd på 5,6 meter och en designhastighet på 2000 m/min. Råmaterialet som kommer användas är färskmassa. Den nya produktionslinjen är optimerad för att spara energi och förbättra slutproduktens kvalitet.

Valmets leverans omfattar en komplett mjukpapperslinje med två Valmet Advantage DCT 200 HS mjukpappersmaskiner. Varje maskin är utrustad med en OptiFlo inloppslåda och en Yankee cylinder av stål. De kommer även ha den senaste Advantage-tekniken med en varsin ViscoNip press, Advantage AirCap system, WetDust dammhanteringssystem, banföringssystem  och en SoftReel P rullstol. Dessutom ingår tre Valmet Focus omrullningsmaskiner.

Ett omfattande automationsystemspaket med Valmet DNA maskinkontroll, processkontroller och Valmet IQ kvalitetskontrollsystem är också inkluderat. Ingår gör även komplett konstruktion, installationsövervakning, utbildning, uppstart och idrifttagning. Den nya linjen kommer öka produktionen med 120 000 ton mjukpapper.  

Information about Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd.,

Jingxing Paper grundades 1984 med fokus på papperstillverkning och konvertering. Företaget är i dag börsnoterat och producerar kraftpapper, vitt kraftpapper, wellpapp och kartong, mjukpapper och andra produkter

VALMET
Corporate Communications 

För ytterligare information, kontakta:
Fan Ze, Vice President, Sales, China, Valmet, tel. +86 139 0133 6277
Kai Zhang, Sales Director, Tissue, China, Valmet, tel. +86 138 0125 6035

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service. 

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi. 

Valmets nettoomsättning 2020 var cirka 3,7 miljarder euro. Våra 14 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen. 

Läs mer www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal  

Behandling av personuppgifter