Valmets kommentar på Alfa Lavals uppköpserbjudande till Neles aktieägare

Valmet Oyjs pressmeddelande den 13 Juli 2020 17.00 EET (översättning)

Valmet har idag blivit medveten om Alfa Lavals tillkännagivande om offentligt uppköpserbjudande för samtliga aktier i Neles. Valmet genomförde ett aktieförvärv på 14,88 procent av Neles aktier från Solidium Oy den 1 juli 2020.

”Neles är ett företag av god kvalitet med en stark position inom massa- och pappersindustrin och andra processindustrier. Valmet och Neles har en gemensam historia, tjänar liknande globala industrier och drar nytta av samma globala megatrender. Valmet ser ett bra värde i Neles och med det tidigare aktieförvärvet är vårt mål att vidare utveckla företaget. Som aktieägare i Neles, anser Valmet att Alfa Lavals uppköpserbjudande inte är fördelaktigt för Neles. Valmet kommer att fortsätta som en aktiv aktieägare i Neles”, säger Pasi Laine, VD och koncernchef för Valmet.


Valmet acquires 14.9% ownership in the future Neles (in English)
Valmet completes 14.9% ownership acquisition of Neles (in English)


VALMET
Corporate Communications                     

För mer information kontakta:
Pasi Laine, VD och koncernchef, Valmet, tel. +358 10 672 0001


Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2019 var cirka 3,5 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal


Processing of personal data