Valmet stärker sin verksamhet genom förvärv av PMP Group, leverantör av teknik och service för pappersindustrin

Valmet Oyjs pressmeddelande den 11 september, 2020 3:30 p.m. EET

Valmet har den 11 september 2020, ingått ett avtal om förvärv av PMP Group i Polen. Värdet av förvärvet beräknas till 64 MEUR exklusive villkorad bonusbaserad tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas vara slutfört tidigast den 1 oktober 2020. 

PMP Group levererar processteknik och service till mjukpappers-, kartong- och pappersmaskiner globalt, med fokus på små och medelstora mjukpappersmaskiner samt ombyggnader för kartong- och pappersmaskiner. Företagets nettointäkter uppgick till cirka 70 MEUR för räkenskapsåret 2019. Företaget har omkring 650 anställda varav majoriteten är baserade i Polen medan övriga finns i Kina, USA och Italien.

Jari Vähäpesola, Business Line President, Paper i Valmet:

“Förvärvet förenar två företag med olika teknik- och kundsegment. PMP’s produkter och service för små och medelstora mjukpappers-, kartong-, och pappersmaskiner är ett mycket bra komplement till Valmets nuvarande produktutbud för breda och snabba maskiner och ombyggnader. Tillsammans med PMPs produktportfölj, kompetens och närvaro på strategiska marknader kan vi skapa nya affärsmöjligheter och ytterligare stärka vår förmåga att serva kartong-, pappers- och mjukpappersproducenter i världen. PMP har ett mycket kompetent team och jag är glad att kunna önska dem varmt välkomna till Valmet”, säger Jari Vähäpesola, Business Line President, Paper business line, Valmet.

Mirosław Pietraszek, PMP Group President:

”Samgåendet med Valmet öppnar ett nytt kapitel i PMP:s rika historia inom massa- och pappersindustrin och representerar ett stort steg framåt för den framtida utvecklingen av PMP Group. Jag är övertygad om att vi med gemensamma tekniska, produktions- och mänskliga resurser på viktiga marknader kommer att göra det möjligt för oss att nå nya höjder som i slutänden gynnar hela pappersindustrins utveckling”, säger Miroslaw Pietraszek, PMP Group President.

PMP Group – ett företag med en lång historia inom massa- och pappersindustrin

PMP Group är en leverantör av pappers-, kartong- och mjukpappersmaskiner samt service. Företaget har servat massa- och pappersindustrin i över 160 år. Deras 650 anställda är baserade i Jelenia Góra och Świecie i Polen, Changzhou i Kina, South Beloit i USA och Lucca i Italy.

VALMET
Corporate Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jari Vähäpesola, Business Line President, Paper, Valmet, tel. +358 405586555
Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing and Communications, tel. +358 10 672 0000

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service. 

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi. 

Valmets nettoomsättning 2019 var cirka 3,5 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen. 

Mer information finns på www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal 

Processing of personal data