Valmet levererar nyckelteknik och automation till Lenzings och Duratex gemensamma massabruksprojekt i Brasilien

Lenzings och Duratex gemensamma massabruksprojekt i Brasilien

Det nya dissolvingmassabruket med en kapacitet på 500 000 ton byggs i delstaten Minas Gerais i Brasilien.
Det nya dissolvingmassabruket med en kapacitet på 500 000 ton byggs i delstaten Minas Gerais i Brasilien.

Valmet Oyjs pressmeddelande den 23 januari, 2020 11:00 a.m. EET

Valmet ska leverera huvudsakliga processavsnitt till Lenzings och Duratex joint venture LD Celulose S.A. Det nya dissolvingmassabruket med en kapacitet på 500 000 ton/år är beläget i städerna Indianópolis och Araguari i delstaten Minas Gerais i Brasilien. I Valmets leverans ingår en fiberlinje, en massatorknings- och balningslinje, en indunstningsanläggning, en vitlutsanläggning samt ett automationssystem för hela bruket.

Ordern ingår i Valmets orderingång för första kvartalet 2020. Värdet på ordern uppges inte. Värdet på leveranser i denna storlek och med denna omfattning uppgår i regel till cirka 200–250 miljoner euro.

Valmets leverans är en del av den investering på 1,3 miljarder US-dollar som Lenzings och Duratex joint venture gör i dissolvingmassabruket på 500 000 ton, där Lenzing har en andel på 51 procent och Duratex 49 procent. Uppstarten av det nya bruket planeras till första hälften av 2022 och bruket kommer att medföra cirka 8 000 direkta arbetstillfällen i byggnadsskedet. När bruket är färdigt kommer LD Celulose S.A. att sysselsätta cirka 1 100 personer för att driva industrianläggningen och de plantager som förser den med råmaterial. Dissolvingmassa är det huvudsakliga råmaterialet för att tillverka Lenzings träbaserade textiler och specialfibrer.

”Träbaserade cellulosafibrer är en viktig del för att främja hållbarheten inom textilindustrin och denna investering ligger i linje med vår tillväxtstrategi och är en viktig milstolpe när vi strukturellt vill stärka vår ledande position inom kostnadseffektivitet. Vid planeringen av den nya produktionsanläggningen fokuserade vi särskilt mycket på hållbarhetsaspekter. Anläggningen kommer att vara en av de mest produktiva och energieffektiva bruken i världen”, säger Stefan Doboczky, VD på Lenzing Group.

”LD Celulose S.A. kommer att ha en positiv socioekonomisk inverkan i hela regionen. Vi arbetar med bästa miljöpraxis och med ledande företag inom massaindustrin, till exempel Valmet”, påpekar Luís Künzel, VD på LD Celulose S.A.

”Tack vare våra bra referenser inom produktionsteknik för dissolvingmassa och en stark närvaro i Brasilien har vi kunnat svara mot kundens behov av hög kvalitet och energieffektivitet samt stödja en hög produktivitet och pålitlighet med våra automationslösningar. Vi är nöjda över att få vara en viktig partner när Lenzing och Duratex bygger ett bruk i världsklass och därigenom också vara med och göra förnybara råmaterial till hållbara textilfibrer”, säger Bertel Karlstedt, chef för affärslinjen Pulp and Energy, Valmet.

Det nya dissolvingmassabruket med en kapacitet på 500 000 ton byggs i delstaten Minas Gerais i Brasilien.

Information om Valmets leverans

Valmet kommer att leverera huvudsakliga processavsnitt med en utökad leveransomfattning. Valmets teknik är beprövad för produktion av dissolvingmassa och har flera referenser. Utrustningen för projektet skräddarsys för hög tillgänglighet och energieffektivitet vilket ska ge låga driftskostnader.

I fiberlinjen ingår Valmets TwinRoll-teknik för hög tvätteffekt med liten kemikalie- och vattenförbrukning. Massatorknings- och balningslinjen tryggar flexibiliteten och säkrar en högkvalitativ massa och enkel drift med Valmets kvalitetsstyrningssystem. Indunstningsanläggningen omfattar Valmets Tubel-teknik som ger hög tillgänglighet och producerar ett rent kondensat som kan återanvändas till 100 % på bruket. Vitlutsanläggningen omfattar kausticering och mesaugn och den är konstruerad så att den ska ge hög pålitlighet och behöva mindre underhåll.

Valmet DNA, automationssystemet för hela bruket, erbjuder unik integration med processlösningar inklusive processanalysatorer. Dessutom omfattar leveransen Valmets lösningar för industriellt internet med en simulator för operatörsutbildning som täcker in  hela anläggningen samt grundläggande hårdvara för anslutning till fjärrsupport-tjänster.

Information om kunderna Lenzing och Duratex

Lenzing Group har sitt säte i Österrike och är ett internationellt företag som arbetar med träbaserade cellulosafibrer. Dessa högklassiga fibrer används inom textilindustrin, inom nonwoven-industrin för hygienprodukter och de används även för arbets- och skyddskläder och i industriella applikationer. Råmaterialet trä behandlas vidare till träbaserad dissolvingmassa och marknadsförs under varumärkena TENCEL™ för textilapplikationer, VEOCEL™ för nonwoven och LENZING™ för specialfiberapplikationer inom andra branscher och produkter. Lenzing Group omsätter årligen mer än 2 000 miljoner euro.

Duratex är den största tillverkaren av industrialiserade träpaneler på södra halvklotet. Företaget har tre affärsområden: Trä, keramiska plattor och sanitetsutrustning, metaller, elektriska duschhuvud och kranar. Trädivisionen omfattar träprodukter och skogsbruk, där eukalyptus produceras i skogar som omfattar mer än 251 tusen hektar. Duratex högkvarter är i staden och delstaten São Paulo och företaget har sju skogsbruksenheter och 16 industrianläggningar i Brasilien och tre produktionsanläggningar i Colombia.

För ytterligare information, kontakta:
Bertel Karlstedt, chef för affärslinjen Pulp & Energy, Valmet, tfn +358 10 672 0000
Celso Tacla, regionchef, Sydamerika, Valmet, tfn +55 41 3341 4501

VALMET
Företagskommunikation

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2018 var cirka 3,3 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal  

Behandling av personuppgifter