Valmet har slutfört förvärvet at PMP Group, en leverantör av teknik och service till pappersindustrin

Valmet Oyjs pressmeddelande den 15 oktober, 2020 10:00 a.m. EET

Valmet har slutfört förvärvet av PMP Group i Polen, som en följd av avsiktsförklaringen som tidigare kommunicerades den 11 september. PMP Group är en leverantör av teknik och service till pappersindustrin. Värdet på affären beräknas till 64 MEUR exklusive villkorad bonusbaserad tilläggsköpeskilling.

Den förvärvade verksamheten är en del av Valmets Paper business line. PMP Group är en leverantör av processteknik och service till mjukpappers-, kartong- och pappersmaskiner, med fokus på små och medelstora mjukpappersmaskiner samt ombyggnader. Företagets nettointäkter uppgick till cirka 70 MEUR för räkenskapsåret 2019. Företaget har omkring 650 anställda varav majoriteten är baserade i Polen medan övriga finns i Kina, USA och Italien.

Den nya verksamheten kommer att ingå i Valmets finansiella rapportering från och med fjärde kvartalet 2020.

Jari Vähäpesola, Business Line President, Paper, Valmet

“Förvärvet har slutförts enligt plan och vi är glada att kunna hälsa 650 nya kollegor välkomna till Valmet. Genom att komplettera Valmets teknik och service för breda och snabba maskiner samt ombyggnader, med PMPs produktportfölj, kompetens och närvaro på strategiska marknader kommer vi att skapa nya affärsmöjligheter. Från och med idag kan vi jobba som ett team med ett bredare produktutbud och på så sätt ytterligare stärka vår förmåga att serva pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter i världen.”

Mirosław Pietraszek, tidigare President PMP Group:

“Jag är nöjd med att vi har avslutat processen på ett framgångsrikt sätt. Det är ett stort ögonblick och ett tillfälle att fira att vi nu påbörjar ett nytt kapitel i vår historia. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Valmet kommer att bygga ett professionellt, unikt och starkt lag som kan ge våra kunder i världen ett omfattande servicespann med de allra senaste lösningarna. Som ett team är vi redo att ta oss an nya utmaningar och ser med förväntan fram emot att bli en del av Valmet.”

VALMET
Corporate Communications

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Jari Vähäpesola, Business Line President, Paper, Valmet, tel. +358 40 558 6555
Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing and Communications, tel. +358 10 672 0000 

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service. 

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi. 

Valmets nettoomsättning 2019 var cirka 3,5 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen. 

Mer information finns på www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal 

Processing of personal data