Metsä Board har valt Valmet till leverantör av en ny sodapanna och en uppgradering av indunstningen när bolaget planerar att förnya Husums massabruk i Sverige

Metsä Board Husum

Metsä Board förnyar sitt bruk i Husum i Sverige.
Metsä Board förnyar sitt bruk i Husum i Sverige.

Valmet Oyjs pressmeddelande den 26 november, 2019 11:00 EET

Valmet och Metsä Board har tecknat ett avtal om leverans av viktig teknik för den planerade uppgraderingen av Husums massabruk i Sverige. Leveransen omfattar en ny sodapanna och en uppgradering av den befintliga indunstaren med en ny superkoncentrator. Avtalet är villkorat så att Metsä Board fattar sitt slutliga investeringsbeslut efter att ha erhållit miljötillstånd, vilket uppskattas ske tidigast under andra kvartalet 2020.

Ordern ingår i Valmets orderingång för fjärde kvartalet 2019. Värdet på ordern uppges inte. Projekt i denna storlek och omfattning uppgår i regel till cirka 100-150 miljoner euro. Utrustningen planeras vara i drift i slutet av 2021.

”Den planerade investeringen i sodapannan kommer att minska brukets energikostnader, förbättra tillförlitligheten i produktionen och förkorta det årliga underhållsstoppet. Den egna elproduktionen, som helt baseras på förnybar biomassa, kommer att dubblera och öka integratets självförsörjningsgrad beträffande el till över 80 procent. Investeringen skulle vara ett väsentligt steg för att ta oss mot vårt mål om 100% fossilfria fabriker. Valmet valdes till leverantör av sodapannan och förbättringar av indunstningsanläggningen på grund av de goda erfarenheter vi haft av dem under årens lopp”, säger Ari Kiviranta, Senior Vice President, Development, Metsä Board Oyj.

”Våra senaste liknande projekt har gett oss bra referenser för vår sodapanne- och indunstningsteknik samt för vår förmåga att genomföra projekt. Vi kan svara mot Metsä Boards behov av bättre energieffektivitet och tillförlitlighet med vår högeffektiva panna- och indunstningsteknik samt vårt stöd för lösningar med industriellt internet”, säger Jussi Mäntyniemi, Vice President, affärsenheten Recovery, Valmet.

Metsä Board förnyar sitt bruk i Husum i Sverige.

Information om Valmets leverans

Valmets leverans omfattar en högeffektiv sodapanna med en kapacitet på 4 300 tTS/d  (ton torrsubstans per dag) och som ersätter två gamla sodapannor. Sodapannan har flera högeffektetsfunktioner, såsom höga ångegenskaper och en patenterad värmeåtervinning från rökgasen till förbränningsluften.

Pannan har konstruerats att uppfylla stränga utsläppskrav med ett luftsystem i flera plan för att optimera förbränningen vilket ger låga NOx-halter och partikelutsläppen avlägsnas med Valmets egen elektrostatiska utfällningsteknik (ESP). Valmet kommer att leverera kringutrustning till sodapannan inklusive elinstallationer och instrumentering.

Uppgraderingen av de befintliga indunstarna med en TUBEL Super Concentrator kommer att öka slutliga torrhalten i svartluten och därigenom öka ångproduktionen i sodapannan. Den öppna konstruktionen i Valmets TUBEL-teknik eliminerar tilltäppning av rör och ger bästa möjliga mekanisk tillförlitlighet. ​

Dessutom omfattar leveransen Valmets plattform för industriellt internet med anslutning till Performance Center-tjänster och för att möjliggöra tillämpningar som ger mervärde i framtiden.

Information om kunden Metsä Board och dess bruk i Husum

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber, vilket omfattar falskartong, kartong för matservice och vit kraftliner. År 2018 uppgick företagets omsättning till cirka 1,9 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 2 400 medarbetare. Metsä Board ingår i Metsä Group.

Metsä Board Husum är ett integrerat kartong- och massabruk som producerar falskartong av färskfiber, vit kraftliner samt blekt marknadsmassa. Produktionsanläggningen är belägen i Husum i Sverige. I april 2019 tillkännagav Metsä Board sina planer att satsa på en uppgradering av Husums massabruk.

För ytterligare information, kontakta:
Jussi Mäntyniemi, Vice President, Recovery, Pulp and Energy, Valmet, tfn +358 40 769 8154
Jonas Wallen, Sales Manager, Projects, EMEA, Valmet, tfn. +358 50 385 1818

VALMET
Koncernkommunikation

Valmet är den globala ledaren när det gäller att utveckla och leverera processteknik, automation och service till massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2018 var cirka 3,3 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Behandling av personuppgifter