CRE8 4People - En tävling med syfte att göra skillnad

Som ett globalt företag och en stor arbetsgivare är Valmet en viktig del av samhället. Därför vill vi engagera oss och ge tillbaka till det samhälle som vi verkar i.

Inte bara genom att förstå och se de utmaningar som finns utan också hjälpa till, på riktigt. Med det menar vi att vara en del av att lösa problem, inte bara ekonomiskt, utan också med kunskap, tid och engagemang. Vår ambition är att skapa värdefulla samarbeten och möten mellan oss, lokala aktörer, Karlstads universitetet, Innovation Park och studenter. Därifrån föddes idén om att skapa tävlingen CRE8® 4People.

En tävling med syfte att göra skillnad
CRE8® 4People skapades utifrån Karlstad universitets metod CRE8®, och är en tävling i kreativitet med fokus på människor. Här samlas studenter för att under en dag komma med idéer på lokala ideella aktörers utmaningar inom social hållbarhet. För oss på Valmet innebär social hållbarhet ett samhälle där alla människor har möjlighet att leva och verka jämlikt och jämställt utan orättvisa. Ett samhälle där allas lika värde står i centrum, utan fördomar och där människor vill vara delaktiga i utvecklingen av samhället. Helt enkelt i linje med agenda 2030

Första upplagan av CRE8® 4People äger rum i oktober 2019. Det vinnande laget får tillsammans med den ideella aktören möjlighet att förverkliga sin idé. Valmet bidrar med både ekonomiskt stöd och kompetens i genomförandet av projektet. Arbetet kommer att genomföras under november-december 2019. Arbetsgruppen får sitta på Innovation Park där de får möjlighet att arbeta tillsammans och inspireras av andra kreativa projekt som pågår i omgivningen. Det slutliga resultatet presenteras i samband med Valmets konferens; Tissue Making Days i Karlstad under våren 2020. 

Vid funderingar kontakta Agnes Lindell (agnes.lindell@valmet.com) eller Magdalena  Ottosson (magdalena.ottosson@valmet.com)

Vid frågor om modellen CRE8® eller om du är student och vill delta, kontakta Cindy Bråtenfeldt, Karlstads universitet (cindy.bratenfeldt@kau.se)