Antalet patent ökar mest i Västernorrland

Pressmeddelande publicerat av Patent- och registreringsverket 2019-10-02.

I Västernorrlands län har antalet nationella patentansökningar ökat med 34
procent den senaste 10-årsperioden (2009-2018), vilket är högst i Sverige. För 2019 ser det fortsatt stabilt ut. Allra starkast utveckling i länet har Sundsvalls kommun, med Valmet i spetsen, haft. Totalt har antalet nationella patentansökningar minskat med 12 procent i Sverige under perioden. Det visar en sammanställning från PRV (Patent- och registreringsverket).

Under 2018 hade Västernorrlands län dessutom näst flest patentansökningar per
100 000 invånare i landet, med 30,5 stycken efter Stockholm (32,5).


- De miljöproblem som diskuteras kring fossila bränslen och bomull har ökat
efterfrågan på alternativ. Som en effekt av det ser vi en ökning av
patentansökningar relaterade till framställning av miljövänliga biobränslen
och massa för att göra textiler, såsom viskos, modalfiber och lyocell, utöver
ansökningar som rör mer traditionell framställning av cellulosamassa och
papper. Det här är sannolikt bidragande till utvecklingen i Västernorrland,
säger Karin Bengtsson, patentexpert på PRV.


Från 2009 fram till idag har 703 nationella patentansökningar gjorts i
Västernorrland, varav 200 (28 procent) kommer från privatpersoner och 503 (72
procent) från företag. Företaget Valmet i Sundsvalls kommun står för störst andel
av företagsansökningarna, med 39 procent. En stor del står också BAE Systems
(Hägglunds) i Örnsköldsviks kommun för, med 20 procent.

imageimt.png

PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten för immaterialrätt, såsom patent,
varumärke, design och upphovsrätt, i Sverige och arbetar med nya idéer i teknikens och
utvecklingens framkant med det huvudsakliga syftet att stärka Sveriges tillväxt och
konkurrenskraft.

imagexthfe.png

Antal patentansökningar per 100 000 invånare 2018
Stockholm 32,3
Västernorrland 30,5
Jönköping 21,4
Västerbotten 20,8
Skåne 20,5
Uppsala 20,0
Östergötland 13,0
Västra Götaland 11,5
Värmland 11,4
Halland 11,0
Örebro 10,6
Blekinge 8,8
Södermanland 8,5
Västmanland 8,1
Kronoberg 7,5
Norrbotten 7,2
Dalarna 7,0
Kalmar 6,5
Gävleborg 5,9
Jämtland 3,1
Gotland 1,7
Rikssnitt 17,9

Om statistiken
Statistiken är sammanställd av PRV och bygger på data från patentansökningar inlämnade
till myndigheten från 2009 och framåt. 2018 är det senaste hela kalenderår som statistik
finns tillgänglig över.

 

Länk till PRVs nyheter:

https://www.prv.se/sv/om-oss/aktuellt/nyheter/antalet-patent-okar-mest-i-vasternorrland/