Valmet stöttar toalettbygge i utvecklingsländer

Gåvobevis - Toaletter utan gränser

 

Valmet startar det nya året med att bli företagspartner till föreningen Toaletter utan gränser.

Valmets bidrag på 6 000 kronor kommer att användas till byggandet av toaletter i föreningens projekt i Indien, Georgien eller Kirgizistan under 2018.

Toaletter Utan Gränser är en ideell förening som hjälper privatpersoner och företag att medfinansiera toaletter i utvecklingsländer. Toaletterna byggs för en familjs bruk och familjen bidrar själv med cirka 30% av toalettens kostnad i form av arbete, pengar eller material. Toaletterna är ekologiska och byggs med möjlighet till lokalt kretslopp eller i närheten av odlare som tar hand om avfallet på ett säkert sätt och använder det som gödselmedel.

Toaletter, vatten och mjukpapper – hygienfaktorer i samklang
Initiativet att stötta Toaletter Utan Gränser kommer från Valmets mjukpappersverksamhet, som har sitt säte Karlstad. Verksamheten säljer och marknadsför utrustning och tjänster för att tillverka mjukpapper, som kunderna runt om i världen använder för att tillverka bland annat toalettpapper, hushållspapper, servetter och andra sanitetsprodukter. Om än inte lika avgörande som tillgång till rent vatten och toaletter, så bidrar den här typen av produkter till människors hälsa genom att motverka spridning av bakterier och virus. En stor andel av alla infektioner sprids via händerna, och att torka dem på rätt sätt är lika viktigt som att tvätta dem, eftersom virus och bakterier behöver fukt för att överleva och föröka sig.

Vanligare med mobiltelefon än toalett
Det finns ett enormt behov av toaletter i världen. Enligt Världshälsoorganisationen WHO saknar 2,3 miljarder människor tillgång till en toalett. Det innebär att fler människor på jorden har möjlighet att använda en mobiltelefon än en toalett. I skuggan av toalettbristen ökar risken för sjukdomar, samtidigt som många i dessa samhällen är fattiga och har ont om föda. Urinsorterande toaletter som möjliggör tillgång till gödselmedel är ett sätt att komma åt flera problem på en gång, och det har Toaletter utan gränser tagit fasta på. Föreningens mål går på så vis hand i hand med Valmets - att omvandla förnybara resurser till hållbara resultat.

- Hållbarhet är kärnan i Valmets verksamhet och vi är stolta över att få vara med och bidra till Toaletter utan gränsers goda sak, säger Katarina Åhsberg, kommunikationschef på Valmet.