Valmet och Fortum samarbetar med Preem för att ta utvecklingen av bioolja till drivmedel till en ny nivå

Valmet Oyjs pressmeddelande den 10 April 2018 11:00 EET

Valmet och Fortum utvecklar teknik för att producera avancerade, högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, till exempel drivmedel eller högvärdiga biovätskor. Tekniken anses vara en av de mest konkurrenskraftiga och effektiva metoderna för att producera avancerade biobränslen för att svara mot de europeiska målen för minskade utsläpp av växthusgaser.

Projektet är en naturlig fortsättning på konsortiets tidigare biooljeprojekt tillsammans med Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland, som resulterade i kommersialisering av en integrerad pyrolysteknik för produktion av hållbar bioolja som ska ersätta uppvärmningsolja i industrin. Ett exempel som är i drift är Fortums energianläggning i Joensuu i Finland.

Nu har parterna i konsortiet, Valmet och Fortum, avtalat om gemensam utveckling med Preem, som är ett svenskt raffinaderibolag, och vars bidrag och knowhow är viktiga nu när projektet har nått fasen där man ska bedöma hela värdekedjan.

Baserat på de goda resultat som erhållits i den tidigare projektfasen har företagen för avsikt att påbörja testning i större skala. Preems sakkunskap inom raffinaderiteknik förstärker projektet och ger en avsevärt bredare kunskapsbas för att uppnå de bästa resultaten.
Preem eftersträvar 3 miljoner ton i förnybara drivmedel före 2030, vilket ligger i linje med de mål som de inblandade bolagen har för hållbarhet och förnybar energi.

Valmet och Fortums roll är att utveckla och kommersialisera produktionsteknik för uppgraderad pyrolysolja som lämpar sig som till exempel samprocessering i raffinaderi, och baserat på en termisk pyrolysteknikplattform lik den som finns på Fortums biooljeanläggning i Joensuu, och som har levererats av Valmet. Preem kommer att fokusera på behandling av den uppgraderade pyrolysoljan till drivmedel under raffinaderiförhållanden med lämplig teknik. 

De gemensamma forskningsprojekten samfinansieras av Business Finland i Finland och Energimyndigheten i Sverige.

Projektet förväntas ge framgångsrika kommersiella framsteg före årtiondets slut.
                     

VALMET
Corporate Communications

För mer information kontakta:
Joakim Autio, R&D Portfolio Manager, Energi, Massa & Energi, tel. +358 50 5455 297

Lotta Forssell, VP, Marketing and External Communications, Massa & Energi, tel. +358 50 453 6128

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets nettoomsättning 2017 var cirka 3,1 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal