Valmet levererar världens första BioTracTM ångexplosionssystem för produktion av svarta pellets i Frankrike

Valmets pressmeddelande 11 september, 2018 11:00 EET

Valmet har slutit avtal med FICAP om att leverera världens första kontinuerliga ångexplosionssystem, BioTrac, för produktion av svarta pellets1. Anläggningen för svarta pellets kommer att bli en del av ett stort befintligt industriområde beläget i regionen Champagne-Ardenne in Frankrike. Integreringen av BioTrac systemet och anläggningen kommer att utföras av De Smet Engineers and Contractors (DSEC), Belgien.

Ordern ingår i Valmets orderingång för andra kvartalet 2018. Ordervärdet kommer inte att offentligöras. Igångkörningen av anläggningen är planerad till 2020.

Pelletsanläggningen kommer att producera båda vita och svarta pellets med en årlig kapacitet på 120 000 ton/år. De svarta pellets som produceras kommer huvudsakligen att användas av lokala fjärrvärmeproducenter och av kolkraftverk för att ersätta fossilt bränsle. Detta projekt kommer därför att bidra till att fasa ut fossila bränslen och möjliggöra produktion av 100% förnybar energi.

"FICAP är vårt första kommersiella projekt, ett konkret exempel på vårt kunnande och hantering av processer och teknologi för biomassa, som svar på en kommande marknad för HPCI® Black Pellet. Dess framgång kommer att möjliggöra den globala lanseringen av en ny sektor för biobränsle i Frankrike, Europa och resten av världen" säger Jean Baptiste Marin, vd, Européenne de Biomasse.

"Valmet har sedan 2013 fokuserat på kommersialiseringen av BioTrac-processen och vi är mycket glada över att få se det första projektet realiseras. Detta är det första i sitt slag av system för kontinuerlig ångexplosion inom detta användningsområde. Vi ser en lovande framtid för denna slutprodukt och process. Vi är övertygade om att detta viktiga projekt kommer att bana väg för många fler projekt för att producera svarta pellets inte bara i Frankrike utan också i andra europeiska länder. Vi ser också en växande efterfrågan på marknader såsom Japan," säger Mattias Erixon, Försäljningschef på avdelningen Biomass Conversion, Valmet.

Exempel på ett Valmet BioTrac system

Exempel på en layout av en BioTrac svart pelletsanläggning med en integrerad CHP, BioPower anläggning

Kunden FICAP

FICAP är ett företag som arbetar med förnybara energikällor som ägs av investmentbolagen Meridiam och Caisse des Depots vilka är knutna till Europenne de Biomasse, som utvecklade projektet och teknologin för HPCI-Black Pellet.

Meridiam grundades 2005 och är ett oberoende investeringsbolag specialiserat på utveckling, finansiering och ledning av långsiktiga och hållbara offentliga infrastrukturprojekt. Med kontor i New York, Paris, Toronto, Luxembourg, Istanbul, Wien, Addis Abeba och Dakar, förvaltar Meridiam för närvarande tillgångar på 6.2 miljarder Euro, och har fler än 60 projekt under utveckling, konstruktion eller i drift fram till dags dato.

Caisse des Dépôts et Consignations är en grupp som utför uppdrag av allmänintresse till stöd för de allmänna riktlinjerna implementerade av staten. Caisse des Dépôts et Consignations är en långsiktig investerare och bidrar till utvecklingen av företag i linje med sina egna ägarintressen.

Européenne de Biomasse definierade den industriella designen av HPCI Black Pellet och utvecklade FICA-HPCI projektet, den första kommersiella anläggningen i Frankrike, Europa och i världen.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Erixon, Manager Sales, Biomass Conversion, Valmet, tel. +46 70 610 5727

VALMET
Corporate Communications

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade service- och automationslösningar förbättrar pålitligheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användandet av råmaterial och energi.

Nettoomsättning 2017 var cirka 3,1 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Läs mer: www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal
 
Hantering av persondata

1) Svarta pellets kan framställas av alla lignocellulosamaterial och kan användas som ett förnybart bränsle för att ersätta kol i kraftvärmeverk

  • Svarta pellets är hållbara och mer fukttåliga än vita pellets
  • Det är en betydande reducering av koldioxidutsläpp jämfört med fossila bränslen (~90% reduktion)
  • Svarta pellets minskar både CAPEX and OPEX i logistiken jämfört med t.ex. vita pellets