Valmet levererar ytterligare en Advantage THRU-AIR mjukpapperslinje till First Quality Tissue, USA

Valmet Oyj's pressmeddelande den 10 april, 2017 klockan 13.00 EET

Valmet levererar en komplett Advantage ThruAir tissuelinje till First Quality Tissue i USA. Uppstart är planerad till andra kvartalet 2018 och maskinen beräknas öka företagets årliga produktion av ultrapremiumprodukter med 70 000 ton.

Ordern ingår i Valmets orderingång för fjärde kvartalet 2016. Värdet avslöjas inte. 

Valmet har tidigare levererat tre Advantage ThruAir linjer till FQTs bruk Andersons, vilka kördes igång 2011, 2012 och 2016.

"Vi har ännu en gång fått förtroendet att stödja FQT i deras expansionsplaner inom ultrapremium segmentet. Faktumet att detta är vår fjärde maskinleverans till FQT visar att vi motsvarar de höga förväntningar som finns och vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med FQT," säger Jan Larsson, Director of Sales, Valmet.

Information om First Quality Tissue

First Quality Tissue är en del av den privatägda First Quality gruppen med huvudkontor i Great Neck, New York och en ledande tillverkare av konsumentprodukter. Företaget är en marknadsledare som erbjuder en varierande och fullskalig produktflora av högkvalitativa produkter för återförsäljarsegmentet samt engna varumärken. FQT driver idag fem mjukpappersmaskiner i Lock Haven, Pennsylvania och i Anderson, South Carolina.


VALMET
Corporate Communications

För mer information, kontakta:

Jan Larsson, Director of Sales, Tissue Mills Business Unit, North America, Valmet, tel. +1 404 229 4269,
Anders Björn, Vice President, Tissue Mills Business Unit, Valmet, tel, +46 54 17 1338

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa, pappers- och energiindustrin. Vi strävar efter att bli bäst på att serva våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig.

Valmets starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Våra avancerade tjänster och automationslösningar ökar tillförlitligheten och prestandan i våra kunders processer samt höjer den effektiva utnyttjandegraden av råvaror och energi.

Valmets nettoomsättning uppgick till cirka 2,9 miljarder euro 2016. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 12 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal