Vi siktar mot världsrekord

Nyhet publicerad av Södra den 5 april 2016. Foto: Malin Arnesson/Södra.

Pasi Laine and Lars Idermark

I måndags träffades Södras och Valmets koncernchefer för sista gången innan stoppet av fabriken. Slutspurten av projekt Expansion Värö närmar sig och den 7 maj stängs produktionen på Södra Cell Värö ned och fem intensiva veckor följer då gamla maskiner plockas bort och nya och större monteras in.

Södras och Valmets ledningar har varje månad under hela projekttiden haft regelbundna avstämningar där man följt upp arbetet med investering och tidplan. Nu väntar ett stort arbete med att få till det fem veckor långa stoppet den 7 maj, då det utöver den dagliga personalen kommer en extra styrka på cirka 2 700 entreprenörer, varje dag.

- Under stoppet har vi två riktiga utmaningar - kokeriet och pappsalen. Att under så kort tid montera bort det gamla torkskåpet och montera in det nya kommer att kräva världsrekord i komplicerat montage. Men vi siktar mot världsrekord, säger Pasi Laine, koncernchef för Valmet.

Största projektet i Europa
Valmet är huvudleverantör av maskinutrustningen till Expansion Värö, en investering om drygt 4 miljarder kronor, och projektet är det största som Valmet har i Europa just nu. I Värö har Valmet flera delprojekt som löper på bra men där tidplanen är en riktig utmaning.

Vid starten av projektet skrev Södra och Valmet gemensamt under en partneringdeklaration där man slog fast hur man ska arbeta tillsammans.

- Det är viktigt att båda företagen har en gemensam syn och fokus på arbetsmiljö och säkerhet men också att vi har en positiv och rak dialog. Det gör det enklare att ta kontakt och diskutera frågor som dyker upp efter vägen, säger Södras koncernchef Lars Idermark.

Pasi Laine fortsätter:

- Att arbeta i styrgrupp och med en partneringförklaring har lärt oss mycket både om projektet och om den egna organisationen och hur vi löser utmaningarna. Södra är en krävande kund men som företag behöver vi kunder som utmanar oss, för att vi själva ska fortsätta att växa och utveckla oss. Vi har utmaningar i projektet och därför kommer vi att arbeta mycket intensivt för att hålla tidplanen och leva upp till de förväntningar Södra har på oss.