Valmet ska leverera tre pannanläggningar och automationssystem till det nya Sköldvik-kraftvärmeverket i Borgå, Finland

Valmet Corporations pressmeddalande, 23 mars 2016 kl. 12.00 EET (översättning)


Valmet ska leverera tre pannanläggningar och ett automationssystem till det nya Sköldvik-kraftvärmeverket i Borgå, Finland Det nya kraftvärmeverket kommer att producera och leverera ånga, el och processvatten till Nestes raffinaderi och Borealis petrokemiska fabrik. Kilpilahti Power Plant Limited ägs till 40 % av Neste, 40 % av Veolia och 20 % av Borealis. Kraftvärmeverket beräknas starta under 2018.

Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för första kvartalet 2016. Ordervärdet är ca 100 miljoner. Ordern lades av Tecnicas Reunidas, ett EPC-företag som kommer att ansvara för planeringen och bygget av det nyckelfärdiga kraftvärmeverket.

”Det här kraftvärmeverket kommer att leverera energi till en industriprocess och det är något som tekniskt är mycket krävande. Vår lösning kombinerar expertis som Valmet besitter, från pann- och rökgasreningsteknik till processautomation för att säkerställa en hög bränsleflexibilitet, hög tillgänglighet och låga utsläppsnivåer vid Sköldvik-kraftvärmeverket. Pannorna kommer att använda sig av diverse sidoflöden med fasta ämnen och gas från raffinaderiet och den petrokemiska fabriken för energiproduktion”, säger Kai Mäenpää, vice vd, Energy Sales and Services Operations, EMEA, Valmet.


Teknisk information

Valmets levererans omfattar tre pannor, system för rökgasrening och ett automationssystem för kraftvärmeverk. En av pannorna är en Valmet CYMIC-panna som är baserad på CFB-teknik (cirkulerande fluidbädd) och de båda andra är olje- och gaspannor. Varje panna har en bränslekapacitet på 150 megawatt (MW). Pannorna kommer att utrustas med system för rökgasrening, inklusive rökgaskammarfilter och våtskrubbar. Valmet DNA-distribuerade styrsystem omfattar hela kraftvärmeverket. I kontraktet ingår även installation, utbildning på och driftsättning av utrustningen.

Pannorna kombinerar högeffektiv förbränning med diverse sidoflöden med fasta ämnen och gas från raffinaderiet. Det nya kraftvärmeverket kommer att uppfylla de senaste miljöreglerna, inklusive europeiska kommissionens direktiv för industriutsläpp (IED).


VALMET
Corporate Communications


För mer information, vänligen kontakta:
Kai Mäenpää, vice vd, Energy Sales and Services Operations, EMEA, Valmet, tel. +358 10-676 2410


Om Kilpilahti Power Plant Limited
Neste, Veolia och Borealis har kommit överens om att starta ett samriskföretag med syftet att bygga ett nytt kraftvärmeverk (”kraftverk”) för produktion och försörjning av ånga och andra driftkomponenter till Nestes raffinaderi och Borealis petrokemiska fabrik i Borgå, Finland. Företaget, Kilpilahti Power Plant Limited (”KPP”) ägs till 40 % av vardera Neste och Veolia, samt till 20 % av Borealis. Neste bidrar med sin kapitalandel i KPP genom att överföra sitt befintliga kraftverk till samriskföretaget.

Det nya kraftvärmeverket, med en installerad kapacitet på 450 megawatt termisk och 30 megawatt elektrisk kommer att drivas via sidoflöden från raffinaderierna samt naturgas, där asfalten är det huvudsakliga bränslet.

Om Tecnicas Reunidas
Técnicas Reunidas är ett av få företag i världen med kapacitet att arbeta inom så vitt skilda områden som olja och gas, energiproduktion, oljeraffinering och petrokemisk industri. Sedan 1959 har TR designat och byggt mer än 1 000 industriella anläggningar i mer än 60 länder.


Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa, pappers- och energiindustrin. Vi strävar efter att bli bäst på att serva våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig.

Valmets starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Våra avancerade tjänster och automationslösningar ökar tillförlitligheten och prestandan i våra kunders processer samt höjer den effektiva utnyttjandegraden av råvaror och energi.

Valmets nettoomsättning uppgick till cirka 2,9 miljarder euro 2015. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 12 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal