Valmet levererar nytt vitlutsfilter till Rottneros massafabrik Vallvik

Valmet Corporations fackpressmeddelande den 6 april 2016 klockan 12:00 EET

Valmet ska leverera ett vitlutsfilter till Rottneros massafabrik Vallvik på den svenska östkusten. Vitlutsfiltret är en del av massafabrikens kemikalieåtervinningsprocess.

Den här investeringen är en del av Rottneros AB:s större ombyggnadsprojekt kallat Agenda 500, som syftar till att öka tillgängligheten och den totala produktionsvolymen för Rottneros AB:s båda massafabriker, Rottneros bruk och Vallviks bruk, och med målet att nå en kapacitet på 500 000 ton per år.

Det nya vitlutsfiltret kommer att ersätta ett befintligt filter som Valmet levererade 1990. Det behövs ett större filter för att hantera kapacitetsökningen vid bruket. Uppstart av det nya filtret är planerad till hösten 2016.

Ordern inkluderas i Valmets orderingång för första kvartalet 2016. Ordervärdet kommer inte att offentliggöras. Ett vitlutsfilter värderas normalt under 5 miljoner euro.

“Vallvik har stort förtroende för Valmet som leverantör och trots en mycket tuff tidplan, har vi en bra anledning att anta att Valmet levererar i tid. Dessutom ser jag personligen fram emot att arbeta med Valmet igen eftersom det här är mitt tredje projekt med Valmet avseende installation av trycksatta skivfilter,” säger Per-Arne Nilsson, projektledare på Vallvik.

“Trots att vi varit en pålitlig partner till Vallvik i mer än 40 år inom vitlutsområdet, har tidsplanen för detta projekt varit en utmaning. Alla som deltog i försäljningsfasen deltog i det strategiska och proaktiva arbetet med att komprimera leveranstiden, de förtjänar ett stort tack för sina insatser. Vi är mycket glada och ser fram emot ett bra och säkert projektgenomförande,” säger Thomas Malmqvist, Sales Manager på Valmet.

Valmet kommer även att leverera ett nytt blekeri till Rottneros bruk, vilket publicerats tidigare i år.


Tekniska detaljer om leveransen

Valmets leverans innefattar ett nytt vitlutsfilter av typ PDW, montage, start-up-tjänster, basprojektering av rör, av instrument och av el- och processtyrning. Vitlutsskivfilter ger helt klar vitlut och tvättar mesan. Det mycket höga utbytet av vitlut ökar kapaciteten uppströms och eliminerar de potentiella driftstörningar som en ökande mängd av slam och andra processfrämmande ämnen (NPE) i vitluten kan orsaka.


Om kunden Rottneros och massabruket Vallvik

Rottneroskoncernen producerar pappersmassa vid två massabruk. Kemisk massa tillverkas vid Vallviks bruk, medan mekanisk massa tillverkas vid Rottneros bruk. Vallviks bruk producerar två kvaliteter av långfibrig sulfatmassa: helblekt sulfatmassa - ECF (Elemental Chlorine Free) och oblekt sulfatmassa - UKP (Unbleached Kraft Pulp). Bruket har nyligen fått tillstånd att producera 255 000 ton per år.

Rottneros massafabrik Vallvik. Foto: Rottneros bildbank


VALMET
Corporate Communications


För mer information kontakta:
Thomas Malmqvist, Sales Manager, Pulp & Energy Business Line, Valmet tel. +46 54 14 23 87

 

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal