Valmet ska leverera en anläggning i demonstrationsskala för nästa generations dissolvingmassakokning till Sappi i Sydafrika

Valmet Oyjs pressmeddelande den 22 juni, 2016 kl. 12:00 CET

Valmet kommer att leverera ett demonstrationskokeri för dissolvingmassa till Sappi i Sydafrika för att undersöka och optimera utvinningen av förnybara biokemikalier. Anläggningen uppförs i nästintill industriell skala och är belägen vid Sappis Ngodwana-bruk. Demonstrationsanläggningen kommer att göra det möjligt att studera nästa generations dissolvingkokprocess samt testa nya innovationer i bruksskala. Den nya anläggningen beräknas att tas i drift i början av 2017.

Ordern inkluderas i Valmets orderingång för andra kvartalet 2016. Ordervärdet kommer inte att offentliggöras.

I projektet kommer Sappi och Valmet tillsammans att ta nästa steg inom massaupplösning och utforska nya intäktsmöjligheter i produktionen av dissolvingmassa. Exempel på sådana möjliga intäktskällor är utvinning av sockerarter och lignin från kokeriets förhydrolysatflöde, och från dessa framtälla biokemikalier med ett högre värde.


"Den här investeringen i ny teknik fortsätter att stödja Sappis strategiska inriktning, som är att ta vara på nya biobaserade möjligheter. Samtidigt skapar den en plattform med tillhörande fördelar för en ytterligare höjning av volymerna av och kvaliteten på dissolvingmassan", säger Andrea Rossi, Sappi-koncernens teknikchef.

"Vi är mycket nöjda med att Sappi har valt Valmet som leverantör av demonstrationskokeriet för dissolvingmassa till Ngodwana-bruket. Vårt gemensamma mål är att utveckla nästa generations kokerikoncept för dissolvingmassa, som har potential att få en avgörande betydelse för vår bransch de närmaste åren. De viktigaste egenskaperna hos det nya konceptet är dissolvingmassa med högre kvalitet, lägre driftskostnader och en ny intäktsmöjlighet baserat på hydrolysat. Projektet är i linje med våra FoU-mål om att tillhandahålla avancerade tekniker och främja användningen av förnybart material. Detta kommer även att stärka vår ställning som marknadsledande inom teknik för dissolvingmassa", säger Lars Sjödin, teknisk direktör inom Pulp and Energy på Valmet.

Information om kunden Sappi

Sappi Specialised Cellulose är en division inom Sappi Limited och säljer dissolvingmassa (specialiserad cellulosa) till omvandlare för en mängd olika konsumentprodukter, men i synnerhet för tillverkning av viskosstapelfiber (VSF) för kläder och textilier. Sappi är världens största tillverkare av dissolvingmassa (från två bruk i Sydafrika samt Cloquet-bruket i Nordamerika) och exporterar i stort sett allt som produceras vid företagets bruk.

Sappis Ngodwana-bruk (photo Sappi LImited)

VALMET
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Sjödin, teknisk direktör inom Pulp and Energy, Valmet, tel. +46 70 625 57 11

Andrea Rossi, teknikchef, Sappi Limited tel. +27 11 407 8003

Sappis pressmeddelande från den 14 juni 2016

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa, pappers- och energiindustrin. Vi strävar efter att bli bäst på att serva våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig.

Valmets starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Våra avancerade tjänster och automationslösningar ökar tillförlitligheten och prestandan i våra kunders processer samt höjer den effektiva utnyttjandegraden av råvaror och energi.

Valmets nettoomsättning uppgick till cirka 2,9 miljarder euro 2015. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 12 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal