Valmet levererar en biobränslepanna och tillhörande miljösystem till to Borås Energi och Miljö

Valmet Oyjs pressmeddelande den 14 september 2016 kl 11:00  EET (Översättning)

Valmet kommer att leverera ett biobränsleeldat kraftvärmeverk, med tillhörande rökgasrening och kondenseringssystem, till Borås Energi och Miljös nya energi- och miljöcenter i Sobacken, Borås. Den nya anläggningen kommer att stödja Borås strategi för att bli en fossilbränslefri stad.

Ordern inkluderas i Valmets orderingång för tredje kvartalet 2016. Ordervärdet är ca 60 miljoner euro. För Valmet kommer de huvudsakliga sysselsättningseffekterna att vara i Tammerfors, Finland.

Monteringsarbetet är planterat att inledas i juli 2017. Värmeproduktionen beräknas starta under 2019.

"Då ett mer än 50 år gammalt kraftvärmeverk ska ersättas är miljö, flexibilitet och effektivitet oerhört viktiga för att kunna bygga något verkligt hållbart. Det är därför med glädje och stolthet vi idag startar ett samarbete med Valmet, där hållbarhet utgör en central del i deras affärsstrategi. Vi är övertygade om att Valmet kommer att medverka till att energi- och miljöcentrat i Borås inte bara blir ett nytt kraftvärmeverk, utan en miljöanläggning som kommer att vara ett föredöme och en referens för framtida satsningar," säger Gunnar Peters, VD på Borås Energi och Miljö.

"Valmets teknik med fluidiserande bädd passar bra då olika bränslen som biomassa och avfall nyttjas vid kraft- och värmeproduktion. Den här anläggningen kommer att uppfylla framtida miljökrav genom sin höga verkningsgrad, goda bränsleflexibilitet och sin tillförlitliga drift. Vi är mycket tacksamma för det förtroende vi fått och ser fram emot att leverera detta hållbara energiprojekt i ett nära samarbete med Borås Energi och Miljö," säger Anders Bergqvist, Director Scandinavia på Valmet.

Tekniska detaljer om leveransen

Valmets leveransomfattning inkluderar en 120 MW biobränsleeldad HYBEX-panna med fluidiserande bädd (BFB) teknik. Kombinationen av en kontrollerad förbränningstemperatur, lågt luftöverskott och stegad förbränning skapar goda förutsättningar att möta de striktaste miljökrav. Bränslet som ska användas kommer att vara olika biomassor, främst skogsavfall, bark och flis. I leveransen ingår även rökgasrening och kondenseringssystem.

Illustration av Sobacken Energi- och Miljöcenter.  Källa: Borås Energi och Miljö AB

Information om kunden Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö AB levererar energi-, avfalls-, vatten- och miljötjänster till Boråstrakten. Företaget fokuserar på att förbättra den sociala strukturen genom hållbara lösningar som skapar möjligheter för staden att växa.

Förutom det nya värmeverket kommer Borås Energi och Miljö att anlägga ett nytt avloppsreningsverk i Sobackenområdet. Detta kommer att skapa synergier och möjligheter att nyttja energiströmmar mellan olika produktionsenheter i området.

VALMET
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Bergqvist, Director Scandinavia, Energy Sales and Services, Valmet  +46 76 639 7777

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa, pappers- och energiindustrin. Vi strävar efter att bli bäst på att serva våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig.

Valmets starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Våra avancerade tjänster och automationslösningar ökar tillförlitligheten och prestandan i våra kunders processer samt höjer den effektiva utnyttjandegraden av råvaror och energi.

Valmets nettoomsättning uppgick till cirka 2,9 miljarder euro 2015. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 12 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal