Valmet har levererat en produktionslinje för falskartong till Metsä Boards bruk i Husum, Sverige

Valmet Corporations pressmeddelande den 8 februari, 2016 kl. 11:00 EET (översättning)

Produktionslinjen för bestruken kartong som Valmet har levererat till Metsä Board, som ingår i Metsä-koncernen, har tagits i drift vid företagets bruk i svenska Husum. Den nya maskinen producerar högkvalitativ falskartong med en årskapacitet på 400 000 ton och basytvikter i intervallet 185–350 g/m2.

”Valmet har varit mycket professionella under projektets gång, och vi är mycket nöjda med deras förmåga att leverera. Vi är även övertygade om att den nya produktionslinjen kommer att leva upp till våra förväntningar, säger Ari Kiviranta, senior vice president för Produktion och Teknik på Metsä Board.

”Metsä Board är kända för sin högkvalitativa, lätta falskartonger, som används inom paketering världen över. Tack vare den nya produktionslinjen och vår senaste produktutveckling kan vi nu möta efterfrågan bättre än någonsin tidigare”, kommenterar Mika Joukio, koncernchef för Metsä Board.

 

Om Valmets leverans 

Den nya maskinen med en off-coater-process understryker att Valmet besitter ett mycket stort kunnande och bemästrar tekniken för bestruken kartong. I Valmets leverans ingick en kartongmaskin med den senaste modulbaserade konstruktionen för inloppslådor, formningssektion och pressektion, liksom en ombyggnad av den fristående bestrykaren, rullmaskinen och emballeringslinjen. Den våta delen av maskinen bygger på den innovativa ramkonstruktionen OptiConcept M, som inte kräver några kantileverbalkar för byte av viror.

”Vi är mycket nöjda över att ha tagit den nya produktionslinjen i drift, liksom med samarbetet med Metsä Board, som har fungerat mycket väl. I och med det här projektet har vi utökat Valmets OptiConcept M-serie till att nu även omfatta produktion av bestruken kartong. Tekniker och know-how kopplat till bestruken kartong är ett av våra strategiska fokusområden på Valmet”, säger Sami Anttilainen, Vice President för Pappersbruksteknik på Valmet.

 

Valmet OptiConcept M at Metsä Board Husum

Valmet har levererat en produktionslinje för bestruken kartong till Metsä Board, med en lyckad driftsättning vid företagets bruk i svenska Husum. Maskinkonstruktionen bygger på Valmets modulära produktionslinjer OptiConcept M.

 

Information om kunden Metsä Board

Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av falskartong och vit linerboard tillverkad av nyfiber. Företagets lätta kartongkvaliteter har utvecklats som den perfekta matchningen för konsumentvaror, redo för återförsäljarledet samt matserviceförpackningar. Nyfibern som Metsä Board använder sig av är en förnybar källa, som kan spåras tillbaka till sitt ursprung i norra Europas skogar. Metsä Boards globala försäljningsnätverk stöder kunder världen över, inklusive varumärkesägare, omvandlare och handlare. Under 2015 uppgick företagets försäljning till totalt 2 miljarder euro och företaget har cirka 2 600 anställda. Metsä Board ingår i Metsä-koncernen och är listade på Nasdaq Helsingforsbörsen.

 

VALMET
Corporate Communications

 

För mer information, vänligen kontakta:

 Juha Immonen, Senior Project Manager, Paper Mills, Valmet, tel. +358 40 558 4947

 

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall. 

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal