Valmet och Biochemtex ska tillsammans utveckla teknik för ligninbaserade biokemikalier

Valmet Corporations pressmeddelande den 3 maj 2016 kl. 11.00 EET (översättning)

Valmet och Biochemtex kommer att börja samarbeta inom omvandling av lignin till biokemikalier. Utvecklingsprojektet kommer att kombinera och anpassa teknikerna LignoBoost och Moghi. LignoBoost är Valmets patenterade teknik för utvinning av renat lignin från svartlutet som bildas vid tillverkningen av pappersmassa på massabruken. Moghi är i sin tur Biochemtex patenterade teknik för omvandling av lignin till biobränslen och biokemikalier.

Samarbetet kommer att skapa en värdefull marknad för lignin, samtidigt som det förser biokemiindustrin med ett jämnt flöde av lignin, för användning som en hållbar råvara, för framställning av bioPET (biobaserad termoplastisk polymer).

”Valmets industriellt beprövade LignoBoost-teknik för ligninutvinning har en viktig roll i projektet. Vi strävar hela tiden efter att utveckla nya hållbara tekniker för att öka värdet hos lignin. En kombination av teknikerna LignoBoost och Moghi är en av de mycket lovande lösningar som vi tittar på i vårt arbete med att utveckla biokemiska tekniker”, säger Rickard Andersson, ansvarig för Bioteknik och miljösystem på Valmet.

”För oss är det här partnerskapet ännu en möjlighet att förse marknaden med andra generationens biokemikalier. Vi arbetar redan nu med våra egna och Beta Renewables tekniker. Samarbetet med Valmet gör att vi kan öka mängden råvara som är tillgänglig för framställning av bioPX, en viktig råvara för tillverkning av PET från 100 % förnybara källor. De befintliga pilotanläggningarna och demoanläggningen som håller på att byggas i Italien, kombinerat med den kompetens som finns i båda företagen, ger oss en stabil grund för att kunna leverera snabba och positiva resultat för denna spännande möjlighet”, säger Giovanni Bolcheni, Biochemtex koncernchef.


Om Biochemtex

Biochemtex är ledande inom teknikerna för framställning av andra generationens biobränslen och biokemikalier. Företaget ingår i Mossi Ghisolfi Group och är världsledande inom utveckling och framtagning av tekniker och biokemiska processer baserade uteslutande på användning av biomassa som inte härrör från livsmedel, som ett alternativ till olja.


VALMET
Corporate Communications


För mer information, vänligen kontakta:
Jussi Mäntyniemi, chef för Teknik och FoU, Pulp and Energy på Valmet, tel. +358 40 769 8154

Alessandra Bogliano, FoU-chef på Biochemtex, tel. +39 0131 88 28 11