Plast från skogen kan minska svenskarnas klimatutsläpp

Valmet AB:s pressmeddelande den 8 december 2016.


Svenskarna
lämnade under 2015 in i genomsnitt 6,1 kg plastförpackningar för återvinning. Väsentligt mer plast eldades upp och bidrog till klimatförändringen. Men det är inte längre nödvändigt att tillverka plast av en fossil råvara som olja.

– Det går alldeles utmärkt att göra plast av biomassa istället för av fossil olja. Tekniken finns redan för att förvandla svenska granar och tallar till allt från pet-flaskor till plastpåsar, säger Rickard Andersson från Valmet.

Totalt 63 procent av svenskarna tror att plast i framtiden kan produceras av skogsråvara, enligt en Sifoundersökning beställd av Valmet.

Under 2015 lämnade de svenska hushållen in 6,1 kg plastförpackningar per invånare till återvinningen. Men det är bara cirka 40 procent av plastförpackningarna på marknaden som återvinns. Resten eldas upp i förbränningsanläggningar, vilket ger utsläpp av cirka 180 000 ton koldioxid.

Plast behöver inte längre tillverkas av fossil olja. Valmet ligger långt framme med tekniken att ta vara på lignin från skogen, en råvara som till exempel kan användas för produktion av plast. Valmets teknik finns i drift i två olika fabriker, en i Finland och en i USA.

– Vi räknar med att efterfrågan av lignin för att göra plast kommer att öka kraftigt
de kommande åren, säger Rickard Andersson.

Peter Axegård från forskningsinstitutet Innventia är övertygad om att vi i framtiden kommer att basera samhället på råvara från skogen, i synnerhet lignin och cellulosa, i stället för på olja som i dag.

– Sveriges gröna skog har länge varit en bas för vår välfärd. Med ny teknik att omvandla skog till plast, kolfiber, drivmedel och avancerade lätta byggmaterial kan skogen fortsätta vara en guldgruva i en framtida bioekonomi, säger Peter Axegård.


Fakta: Så blir skogen till plast

I växters cellväggar finns ämnet lignin. Det är en mycket vanlig organisk förening i naturen. När pappers- och massaindustrin ska producera papper av högre kvalitet behöver ligninet separeras från pappersmassan. Detta lignin kan komma till nytta på många sätt. Nästan all plast tillverkas i dag med fossil olja som råvara, men i dag finns teknik för att i plasttillverkningen byta ut oljan mot lignin. Då upphör plastens fossila ursprung och plastproduktionen blir en del av kretsloppet. Det minskar klimatpåverkan avsevärt.

 

För varje kilo plast som återvinns i stället för eldas kan koldioxidutsläppen minska med upp till två kilo, enligt Förpacknings & Tidningsinsamlingen. Om plasten baseras på ett förnybart material blir det inga nettoutsläpp när den eldas upp.

 

Statistiken över hur mycket plastförpackningar som förbränns varje år kommer från Förpacknings & Tidningsinsamlingen.