Valmets legala enheter i Sverige har gått samman i Valmet AB

Valmet ABs pressmeddelande den 8 januari 2015 kl. 14.00 CET

Den 2 januari 2015 gick LignoBoost AB, Valmet Gävle AB, Valmet Power AB, Valmet Svenska AB och Valmet AB samman i ett gemensamt företag – Valmet AB

Syftet med fusionerna är att samla alla legala enheter inom Valmet i Sverige i en enhet. Förändringen påverkar inte de svenska bolagens kunder, leverantörer, fordringsägare eller andra partners. Alla avtal, rättigheter, skyldigheter, tillstånd, licenser m m, såväl som därtill hörande rättigheter och åtaganden, överförs automatiskt till Valmet AB i samband med fusionen. Ytterligare information har skickats ut direkt till Valmets kunder och affärspartners i ett centralt informations­utskick från Valmet Financial Services.

Fusionen innebär varken personal- eller organisationsförändringar.

“Nu samlar vi alla legala enheter i ett gemensamt företag, vilket kommer att förenkla vår interna administration. I övrigt kommer detta inte att påverka vårt dagliga arbete”, konstaterar Michael Nilsson, administrativ vd.

Valmet AB har – inklusive filialen i Köpenhamn, Danmark – ca 1 500 anställda i Borlänge, Gävle, Göteborg, Hagfors, Karlstad, Solna och Sundsvall.

VALMET AB

För mer information kontakta:
Michael Nilsson, administrativ vd, Valmet AB, tel. +46 60 16 54 40


Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom
massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal

Bilagor