Valmet Tissue Technology Award går till modifiering av lövvedsmassa för tissueproduktion

Valmet Corporations pressmeddelande den 17 mars 2015 13.00 EET (översättning)

Vinnaren av Valmet Tissue Technology Award tillkännagavs vid konferensen Tissue World i Barcelona, Spanien, den 17 mars, 2015. Utmärkelsen och prissumman på 25 000 USD gick till Abdus Salam, doktorand från North Carolina State University, USA.

Syftet med Tissue Technology Award är att främja studenters och forskares arbete med att utveckla miljövänliga innovationer för tissuetillverkningsprocessen. Priset delas ut vartannat år och vinnaren utses av en panel bestående av jurymedlemmar som representerar universitet, vetenskapliga organisationer och Valmet.

Fokusområdet för årets pris var miljöeffektivitet. Mr. Salam belönas för sitt arbete med modifierad lövvedsmassa för tissueproduktion. Målet med Mr. Salams arbete har varit att utveckla en metod som ger unika pappersegenskaper med enbart naturliga material. Genom att modifiera lövvedsmassa kan den bindas samman med en biologiskt nedbrytbar produkt som avsevärt förbättrar papprets absorptionsegenskaper. De modifierade fibrerna är elastiska, mycket mjuka, väldigt porösa och starka, och har dessutom mikrobiella egenskaper.

"Vi söker ständigt efter nya innovationer som gör tissueprocessen mer hållbar och miljöeffektiv. Mr. Salams innovation ligger väl i linje med vår strategi och visar hur biomaterial kan användas för att ge mjukpappersprodukter nya och förbättrade egenskaper. Detta är ett utmärkt exempel på hur forskare och den akademiska världen kan bidra till det viktiga arbetet med att utveckla hållbara lösningar för framtidens tissuetillverkning", säger Anders Björn, Vice President, Tissue Mills business unit, Valmet.

"Jag uppskattar verkligen att kommittén har valt att belöna min forskning med Valmet Tissue Technology Award 2015. Detta är min första internationella utmärkelse och den inspirerar mig verkligen att utveckla nya produkter och idéer. Jag tror att forskning och utveckling inom modifierad lövmassa har mycket att bidra med vad gäller människors hälsa samt den globala ekonomin", säger Abdus Salam, vinnaren av Valmet Tissue Technology Award.

Prisceremonin för Valmet Tissue Technology Award vid konferensen Tissue World i Barcelona

Läs mer om Valmet Tissue Technology Award, inklusive ansökningskriterier, på www.valmet.com/tissueaward.

VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information kontakta:
Anders Björn, Vice President, Tissue Mills business unit, Valmet, Tel. +46 705 17 13 38

Allan Grimm, Manager, Global Technology, Tissue Mills business unit, Valmet, Tel. +46 54 17 11 42

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom
massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 10 500 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat - varje dag.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Valmets nettoomsättning för 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal