Valmet-levererad LignoBoost-anläggning nu överlämnad till Stora Ensos Sunila bruk i Finland

Valmet Corporations pressmeddelande den 6 oktober, 2015 kl. 11:00 EET (översättning)

Stora Ensos bruk i Sunila har nu tagit över driften av den Valmet-levererade LignoBoost-anläggningen för ligninseparation. Som det sista steget i överlämningsprocessen tog Stora Enso-teamet över driften av lignintorken den 15 september 2015. LignoBoost-anläggningen är integrerad med massabruket för separering och uppsamling av ligninet från svartluten. Detta är ett viktigt steg i omvandlingen av Sunila-bruket till ett innovativt och kundfokuserat bioraffinaderi. Anläggningen har varit i drift sedan januari 2015 och produktionen har ökats stegvis under året.

"Genom ligninutvinningsprocessen har vi ersatt stora volymer naturgas med det torkade ligninet som produceras i den nya LignoBoost-anläggningen, vilket har lett till att vi har kunnat minska våra koldioxidutsläpp. Vi håller på att utveckla denna nya produkt och arbetar tillsammans med våra kunder för att komma igång med den externa försäljningen", säger Sakari Eloranta, Senior Vice President, Operations and Investment Projects på Stora Enso Biomaterials.

"Detta är den andra LignoBoost-anläggningen i kommersiell skala i världen. Vi fortsätter att utveckla tekniken eftersom vi ser en stor potential i att använda lignin för olika ändamål. Ligninpulver kan användas som energiråvara på bruket eller omvandlas till andra material och produkter. Ligninseparation kommer samtidigt att förbättra miljöprestandan på kundens massa bruk", säger Anders Larsson, chef, Biomaterial, affärsområde Pulp and Energy på Valmet.

Ligninseparationstekniken LignoBoost

LignoBoost är en av Valmets biotekniklösningar som möter det växande intresset för användning av biobaserat råmaterial. LignoBoost är vår patenterade metod för utvinning av lignin från de förbrukade kokningskemikalierna, svartluten, från sulfatmassabruk. Genom att behandla svartluten med koldioxid och en stark syra fälls ligninet ut. Därefter tvättas och torkas det. Lignin är en organisk polymer och har ett värmevärde som liknar kol. Lignin är vid sidan av cellulosa och hemicellulosa det vanligaste materialet i trä.

Förutom LignoBoost har Valmet flera bioinitiativ, inklusive produkter som biokol, lösningar för andra generationens etanol, pyrolysolja samt direkt och indirekt gasifiering av biomaterialen.

Om kunden Stora Enso Biomaterials

Stora Enso Biomaterials erbjuder ett antal olika massatyper för att möta efterfrågan från pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Uppdraget är att utveckla biobaserade produkter med ett högre förädlingsvärde som bidrar positivt till våra kunder genom att hjälpa dem minska sin miljöpåverkan. Bruket i Sunila har en årskapacitet på 370 000 ton barrvedsmassa. Pappersbruket har cirka 160 anställda.

VALMET
Corporate Communications

För mer information kontakta:
Anders Larsson, chef, Biomaterial, affärsområde Pulp and Energy på Valmet, tel. 070-588 54 77

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal