Valmet har fått en order från Holmen på en barrlinjeombyggnad vid Iggesunds bruk

Valmet Corporations pressmeddelande den 3 mars, 2015 klockan 12.00 EET (översättning)

Valmet kommer att leverera utrustning och service till en ombyggnad av barrlinjen vid Husums Iggesunds bruk i Sverige. Ombyggnader kommer att förbättra produktionsstabiliteten, minska de rörliga kostnaderna och öka produktionskapaciteten med 15 procent, vilket motsvarar 50 000 ton. Arbetet kommer att genomföras i två etapper under 2015 och 2016.

Ordern har inkluderats i Valmets orderingång för första kvartalet 2015. Ordervärdet för Valmets leverans kommer inte att offentliggöras.

"Vi har bra erfarenhet eftersom vi haft Valmet-pressar på vårt bruk i många år. Denna ombyggnad kommer att eliminera flaskhalsar i processen och öka massakapaciteten. Vi kommer också att minska de rörliga kostnaderna, vilket kommer att stärka vår konkurrenskraft", säger Olov Winblad von Walter, Mill Director, Iggesund.

"Ombyggnaden är det första steget mot ett pressbaserat blekeri. Den höga utloppskoncentrationen gör processen lättare att kontrollera och volymen av utsläpp till avloppet kommer att vara mindre än för tvättutrustning med lägre utloppskoncentrationer. Även vatten- och kemikalieförbrukningen minimeras. Vi ser fram emot ett gott samarbete i det här projektet", säger Mikael Gustafsson, Sales Manager, Valmet.

Teknisk information om Valmets leverans

Valmets leveransomfattning inkluderar huvudmaskiner, grundläggande projektering och montage. I första etappen kommer två tryckdiffusörer att byggas om, en i kokeriet och en i bruntvätten, där även en ny TwinRoll-press kommer att installeras. I den andra etappen kommer syrgassteget att förlängas till ett tvåstegs OxyTrac system, vilket kommer göra det möjligt att fortfarande nå låga kappatal även om kapaciteten ökas ytterligare. Två nya TwinRoll-pressar kommer att installeras i blekeriet. Genom att göra blekeriet pressbaserat minimeras vatten- och kemikalieförbrukningen.

Om Holmen och Iggesunds bruk

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och driver skogsbruk och energiproduktion.

Holmens Iggesunds bruk är en av de mest avancerade, fullt integrerade massa- och kartongbruken i världen. Produktfamiljen heter Invercote och används för produkter som grafiska produkter och förpackningar av högsta kvalitet. Exklusiva förpackningar för parfym, choklad, vin, sprit, cigaretter och cd-omslag är exempel på användningsområden. Bruket har en produktionskapacitet på 340 000 ton per år och har 800 anställda.

VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information kontakta:
Mikael Gustafsson, Sales Manager, Pulp and Energy Business Line, Valmet, Tel. +46 70 653 3809

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 10 500 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat - varje dag.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Valmets nettoomsättning för 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal