Valmets fiberenhet i Sverige har gjort ett bra år

Valmet ABs pressmeddelande den 18 december 2014 kl. 14.00 CET

Valmets Fiberenhet i Sverige har haft ett bra år med många order från massaindustrin världen över, vilket stärkt Valmets position som ledande leverantör. Det sammanlagda värdet av mottagna order är över 2 miljarder svenska kronor.

Det finns flera höjdpunkter att lyfta fram från året som gått. Bland annat Södra Cells projekt i Värö som är det största massabruksprojektet i modern tid i Sverige.

Fiberenhetens centrum för kokeriteknologi ligger i Karlstad. I Sundsvall fokuserar man på fiberlinjer och där finns även en tillverkningsenhet. Mesaugnstekniken hanteras från en filial i Köpenhamn.

Order från olika delar av världen

I Europa har order kommit från Portugal, Sverige och Finland på både ombyggnadsprojekt och ny utrustning. De största ordrarna kommer dock från Sverige där Valmet, förutom den omfattande utbyggnaden i Södra Cell, fått en stor order från SCA Packaging i Obbola som investerat i ett nytt kokeri.

I Asien har ordrarna kommit främst från Kina, Thailand och Indonesien. ”Siam Cellulose Co., Ltd. beställde en uppgradering av sitt befintliga kokeri till CompactCooking G2 och en ombyggnad av efterföljande fiberlinje. Ordern var en direkt följd av att Valmet uppnått en mycket bra massakvalitet med det nya kokerisystemet som tidigare startats upp i ett annat bruk i Thailand,” sägar Hans Olsson, försäljningsdirektör. Till Indonesien kommer Valmet dessutom att leverera den största mesaugnen någonsin till ett massabruk. Valmet har även dramatiskt ökat sin marknadsandel vad gäller Defibrator-system i Kina genom en riktad satsning.

Även från Nord- och Sydamerika har order rullat in. Valmet kommer bland annat att leverera ett kokeri till Irving Pulp and Papers moderniseringsprojekt i Kanada vilket är en del i den största massabruksinvesteringen i Kanada sedan 1993. Det nya kokeriet ersätter fjorton batchkokare och Irving blir först med denna teknik i Nordamerika.

”De order som vunnits under 2014 skapar naturligtvis en hög beläggning men vi har en flexibel struktur som gör att vi kan parera upp- och nedgångar på ett bättre sätt nu än tidigare. Valmets mål är att ge våra kunder världens bästa service och våra kunder har verkligen visat sitt förtroende för Valmet. Vi ser framtiden an med tillförsikt,” säger Stefan Mattsson, chef för Valmets affärsenhet Fiber processing business unit.


VALMET AB

För mer information kontakta:
Stefan Mattsson, chef för Valmets affärsenhet Fiber processing business unit, tel. +46 70 653 3818

Hans Olsson, försäljningsdirektör, Fiber processing business unit, Valmet, tel. +46 70 683 6619

 


Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom
massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder väldens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se och www.twitter.com/valmetglobal