Södra påbörjar utbyggnaden i Mörrum

Södras pressmeddelande publicerat den 16 oktober, 2014 klockan 13:00 CET

Utbyggnaden vid Södra Cell Mörrum är igång. Den 16 oktober tog Södras koncernchef Lars Idermark, tillsammans med NCC och Valmet, första spadtaget.

Tidigare i år beslutade Södras styrelse att investera cirka 700 MSEK i ökad massaproduktion vid Södra Cell Mörrum. En ny flisfabrik ska byggas och en av de två massalinjerna kommer att utvecklas.

- Det här är ytterligare en investering som stärker vår marknadsposition och konkurrenskraft inom avsalumassa. Utbyggnaden av vår massaproduktion är en viktig del i vår koncernstrategi och en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet, säger Lars Idermark.

Första spadtaget i Mörrum 2014. Från vänster: Janne Flinck, Avdelningschef Småland/Blekinge NCC Construction, Lars Idermark, koncernchef Södra och Hannu Tähkänen, Vice president Wood and pulp handling Valmet.

Den befintliga anläggningen i Mörrum producerar i dag totalt 380 000 ton per år. Investeringen beräknas öka produktionen till cirka 425 000 ton per år.

Investeringen omfattar ny flisfabrik med två separata renserilinjer, en för barrflis- och en för lövflisproduktion samt ombyggnad av barrmassalinjen där befintlig tvätt ersätts.

Genomförande av projektet planeras till 2014-15 och beräknas bli taget i drift december 2015 respektive mars 2016.

Här tas första spadtaget i Mörrum - Se filmen


Södra Cell Mörrum har idag en massa av hög kvalitet och är det enda av Södras bruk som producerar textilmassa, som är en snabbt växande produkt. Affärsområdet Södra Cell är en av de största aktörerna i världen inom barrmassa och driver tre massabruk i Sverige; Mörrum, Mönsterås och Värö.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Stefan Sandberg, platschef Södra Cell Mörrum, tfn: 0454-555 50
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, tfn: 0470-894 81