Södra påbörjar utbyggnaden av Värö

Södras pressmeddelande publicerat den 8 oktober, 2014 klockan 13:00 CET

I dag, den 8 oktober, togs det första spadtaget för utbyggnaden av Södras massabruk i Värö. Södra, Valmet och NCC deltog i ceremonin som är byggstarten på Södras investering om drygt 4 miljarder kronor.

Södras styrelse beslutade i februari att investera 4 miljarder kronor i en kraftig utbyggnad av massabruket i Värö, som ligger norr om Varberg. Mark- och miljödomstolen har nu gett Södra tillstånd att påbörja själva byggandet. Den färdiga fabriken beräknas kunna tas i bruk hösten 2016. Utbyggnaden innebär att produktionskapaciteten ökar från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Pasi Laine, koncernchef Valmet, Lars Idermark vd och koncernchef Södra och Nils Bjelm, vice vd, segmentschef Anläggning, NCC Construction.

– Marknaden för pappersmassa växer globalt och nu blir det möjligt för oss att fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Expansionen av Södra Cell Värö är en åtgärd som stärker vår marknadsposition. Vi levererar redan idag högkvalitativ massa till flera olika kundsegment och detta kan vi nu utveckla och förstärka. Ambitionen är att vara kundernas förstahandsval, säger Lars Idermark.

Valmet och NCC har valts som huvudleverantörer när det gäller att expandera massabruket i Värö. Valmet ska leverera ett nytt kontinuerligt kokeri och uppgraderingar av vedhantering, fiberlinje, indunstningsanläggning, sodapanna, kausticering, flingtork, torkmaskin och balning. Valmets koncernchef Pasi Laine deltog i ceremonin.

NCC har fått uppdraget att göra mark-, anläggnings- och byggnadsarbeten, och representerades vid ceremonin av Nils Bjelm, segmentschef Anläggning NCC Construction Sverige.

Genom utbyggnaden av Södra Cell i Värö skapas 400 årsarbeten under en tioårsperiod. Investeringen skapar också nya arbetstillfällen på bruket och 220 arbetstillfällen inom omkringliggande verksamheter. Den nya fabriken beräknas vara färdig under hösten 2016.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö tfn: 0340-62 81 02
Gunilla Saltin, affärsområdeschef Södra Cell tfn: 0470-855 91
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör tfn: 0470-894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Till Södra's nyheter