Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas nu i full drift

Göteborg Energis pressmeddelande publicerat den 16 december, 2014

Världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av restprodukter från skogen, GoBiGas, är nu i full drift. Sedan i måndags kväll levereras biogas från anläggningen ut på naturgasnätet.

– Efter ett intensivt arbete med driftsättning av anläggningen under det senaste året har vi nu nått en viktig milstople, säger projektchef Freddy Tengberg.

Den biogas som nu kommer ut på nätet uppfyller med marginal kvalitetskraven med en metanhalt på över 95 procent.

– Med fortsatt hårt arbete ska vi nu visa att anläggningen kan fortsätta gå dygnet runt och året om. Dessutom bygger vi ut bränslehanteringen för att få en stor flexibilitet i våra krav på anläggningens råvara, säger Freddy Tengberg.

Anläggningen, som är först i världen med att kombinera storskalig förgasning med metanisering, har kapacitet att försörja cirka 15 000 bilar eller 400 bussar om året med biodrivmedel.

Mer information om anläggningen finns på Göteborg Energis nyheter.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig, Göteborg Energi AB, 070-466 04 28