Water treatment for pulp mills

The course Water treatment for mills describes the basics of water treatment and its purposes for the mill.

Training type: Online

Duration: 2 hrs

Location: Online

Description: Kursen i Vattenberedning för Massabruk beskriver grunderna för rening och behandling av vatten för olika ändamål i massa- och pappersbruket.

Objective: Förstå hur vattenrening går till på ett massabruk och vilket syfte den har.

Audience: Operatörer

Pre-requisites: Grundläggande kunskaper om kraftpannor och massabruket.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team