Pressure diffuser

In the pressure diffuser course you will learn about the function of the pressure diffuser. It includes detailed knowledge about the machines work cycles and main components.

Training type: Online

Duration: 1 hr

Location: Online

Description: Tryckdiffusören tvättar massa med en konsistens på runt 10% enligt förträngningsprincipen där renare vätska ersätter oren vätska i massa. Tryckdiffusörens ingående och utgående massakonsistens är lika. Denna kurs beskriver tryckdiffusörens funktion och design.

Objective: Efter kursen så ska du veta hur tryckdiffusören är designad och hur den fungerar.

Audience: Operatörer och underhållspersonal

Pre-requisites: Grundläggande kunskaper i massatillverkning.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team