Oxygen delignification

In the oxygen delignification course you will learn about the function of the oxygen delignification stage and about the machines that are included

Training type: Online

Duration: 2 hrs

Location: Online

Description: Den primära funktionen i syrgasdelignifieringen är att avlägsna mer av ligninet i massan för att spara blekkemikalier.

Objective: Efter kursen så ska du ha baskunskaper i syrgasdelignifieringsprocessen och veta hur maskinerna i syrgassteget är designade och hur dom fungerar.

Audience: Operatörer och underhållspersonal

Pre-requisites: Grundläggande kunskaper i massatillverkning.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team