Mechanical pulp peroxide bleaching

This course describes how to bleach mechanic pulp without breaking down the lignin structure by reducing the amount of chromophoric groups in it.

Training type: Online

Duration: 1 hr

Location: Online

Description: Blekning av mekanisk massa görs genom att reducera antalet färgade kromofora grupper i ligninet utan att bryta ner dess struktur. Detta kallas för ligninbevarande blekning.

Objective: Efter kursen så ska du ha baskunskaper i peroxidblekningsprocessen och känna till utrustningen i bleksteget.

Audience: Operatörer och underhållspersonal

Pre-requisites: Grundläggande kunskaper om mekanisk massa.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team