Grate fired boiler

I denna kurs kommer du få lära dig om kraftpannans olika delar och hur de hänger ihop.

Training type: Online

Duration: 4 hrs

Location: Online

Description: I denna kurs kommer du få lära dig om kraftpannans olika delar och hur de hänger ihop. Här visas också översiktligt hur man ska hantera förbränningen på rosten.

Objective: Målet med denna kurs är att du ska erhålla kunskap om rosterpannans utformning och funktion. Du kommer också att få förståelse för de processer som sker vid förbränning i en kraftpanna.

Audience: Operatörer

Pre-requisites: Grundläggande kunskaper om kraftpannor.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team