Continuous Cooking G2

Den primära funktionen i det kontinuerliga kokeriet är att reducera flis till fibrer genom att koka flisen i koklut och därmed lösa upp ligninet.

Training type: Online

Duration: 4 hrs

Location: Online

Description: Den primära funktionen i det kontinuerliga kokeriet är att reducera flis till fibrer genom att koka flisen i koklut och därmed lösa upp ligninet.

Objective: Efter denna kurs ska du veta hur maskinerna är designade och fungerar i ett Compact Cooking™ G2 system. Du ska också kunna grunderna i kokprocessen och systemets driftstrategi.

Audience: Operatörer och underhållspersonal

Pre-requisites: Grundläggande kunskaper i massa- och papperstillverkning.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team