Certifierad pannoperatör

Valmets kurs Certifierad pannoperatör riktar sig till operatörer som vill testa, underhålla eller förbättra sina kunskaper inför certifiering enligt AFS 2017:3.

Training type: Online

Duration: 8 timmar effektiv utbildningstid, som med fördel sprids ut över flera dagar med tid för repetition.

Location: Online

Description: Valmets kurs Certifierad pannoperatör riktar sig till operatörer som vill testa, underhålla eller förbättra sina kunskaper inför certifiering enligt AFS 2017:3. Utbildningen omfattar de kompetenskrav som AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ställer. Kursinnehåll: - Kategorier, klasser, certifiering - Tillsyn, övervakning och kontroll - Principer och enheter - Pannan och dess huvudkomponenter - Övervaknings- och säkerhetsutrustning - Risker med bränslen, start, drift och stopp I kurspaketet ingår en valbar pannkurs som behandlar pannornas design och utrustning, funktioner och processer. Beroende på din anläggning kan du välja mellan någon av följande kurser: - CFB-panna - BFB-panna - Sodapanna - Rosterpanna

Objective: Kursen ger kunskaper inom AFS 2017:3 regelverk. Den beskriver även grundläggande om pannanläggningars design, utrustning och funktioner, samt tar upp säkerhet och riskhantering.

Audience: Operatörer/underhållspersonal som arbetar med drift, övervakning och underhåll av pannor.

Pre-requisites: Erfarenhet som motsvarar minst ett års arbete som operatör för att klara certifikatstestet.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team