Skopressbältets livscykel i pappersbruket

Valmet Black Belt_Shoe press belt webinar_560x170.jpg

Ingen skopress fungerar utan ett skopressbälte. Hur ser du till att bältet fungerar så bra som möjligt? Välkommen till vårt webbseminarium om skopressbältets livscykel i pappersbruket ─ hur du installerar och använder det, vad som bör kontrolleras under körning och vad som händer efter borttagning. Seminariet hålls fredag den 24 november 2023, kl. 10.00.

Fri, 24 Nov 2023 09:00:00 GMT

Var med i det här seminariet, som i stort sett är en sorts utbildning. Vi guidar dig genom Valmet Black Belts hela livscykel, från produktionssteg till installation, drift och borttagning.

Du lär dig:

  • vad som bör beaktas vid installation och drift av bältet
  • hur mätning och uppföljning levererar mervärde under livscykeln
  • vad som gör bältet hållbart
  • vad som bidrar till förbättrad torrhalt och energibesparingar.

Ovanstående är huvudrubrikerna i seminariet, som hålls av Juha Ala-Rantala, vår specialist på pappersmaskinbeklädnad. Sessionen består av ett 30 minuters föredrag och sedan en 15 minuters frågestund.

Webbseminariet är avsett endast för producenter inom massa-, kartong-, pappers- och mjukpappersindustrin.

Presentation av webbseminariets föreläsare

Juha Ala-Rantala

Juha Ala-Rantala

Senior Product Sales Manager Valmet

Juha fungerar som produktchef för skopressbälten i Skandinavien. Han har jobbat över 20 år med försäljning och kundservice av PMC särskilt i Skandinavien.