Ett lyft för Nueva Aldeas blekeri

2014-08-13

Två TwinRoll-pressar till det chilenska massabruket

20140530-Improving-570x277.jpg

I Itata-dalen i Chile framställs både vin och pappersmassa. Prunkande vingårdar omger Nueva Aldea – ett modernt massabruk som nu fått ett ännu effektivare blekeri.

Nueva Aldea är en del av koncernen Arauco och har två produktionslinjer för avsalumassa. Den ena fiberlinjen har eukalyptus som råvara och den andra gör pappersmassa av tallarten Pinus radiata. Valspressarna i blekeriet för barrvedsmassan var länge en akilleshäl för bruket. Patricio Henríquez, chef på Arauco för avdelningen Engineering and Construction, berättar: ”Vi hade problem med de befintliga pressarna. Särskilt tillgängligheten var låg och vi hade problem att få dem att gå på rätt sätt.”

För ett par år sedan vände sig Nueva Aldea till Valmet för att byta den valspress som är placerad före blekeriet. Lösningen blev en TwinRoll Evolution-press. De positiva erfarenheterna av den pressen blev avgörande när bruket nyligen bestämde sig för att också byta ut två valspressar i själva blekeriet. Ordern gick till Valmet även denna gång och Gunnar Viklund fick huvudansvaret för projektet.

”Vi känner oss trygga i att utföra projekt av denna typ. Utmaningen bestod i att leveranstiden var ovanligt kort. Pressarna skulle in under ett stopp på tio dagar i fabriken så det fanns ingenting att spela på om vi inte klarade leveranstiden”, säger Valmets projektledare Gunnar Viklund.

Placering och funktion

Valspressarna är av TwinRoll modell TRPE-1540. De levererades i juli 2013 och stoppet vid installationen ägde rum i oktober 2013. Den ena pressen är placerad tidigt i bleksekvensen, mellan D0- och EOP-stegen, medan den andra pressen är installerad efter D1-steget. Pressarna är anpassade för en produktion upp till 1580 ton per dygn och en ingående massakoncentration på 7 %. Patricio Henríquez sammanfattar fördelarna med de nya pressarna: ”De största fördelarna med den nya utrustningen är den höga tillgängligheten, den höga utgående torrhalten och den låga blekkemikalieförbrukningen.”

Smidigt samarbete

Det geografiska avståndet mellan Sydamerika och Norden är stort och givetvis finns det också kulturella skillnader. Men detta hindrar inte samarbetet mellan Arauco och Valmet från att fungera mycket bra. Det är inte första gången företagen samarbetar och inte heller första gången Patricio Henríquez och Gunnar Viklund möts i ett projekt. Patricio Henríquez är positiv till hur det har fungerat: ”Det har varit väldigt enkelt att arbeta med hela projektteamet. Vi har samarbetat med Valmet i många projekt och vi uppskattar att de brukar hålla vad de lovar. Detta är viktigt för oss och vi trivs med Valmet.”

Hög teknisk prestanda

Valmet har lång erfarenhet av utveckling och leverans av valspressar. Nu är vi framme vid femte generationens pressar, TwinRoll Evolution, som tvättar effektivare än sina föregångare och har upp till 30 % högre kapacitet för en given valsstorlek. Den nya generationen TwinRoll kan matas med massakoncentrationer upp till 9-10 %.

Tack vare TwinRoll-pressarna kan blekeriernas kemikalieförbrukning minska, vilket har stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Pengar som tidigare rann ut i sanden kan nu investeras på klokare sätt samtidigt som massabruken blir allt mer miljövänliga. Araucos Patricio Henríquez berättar att detta är en nyckelfråga för Nueva Aldea: ”Det är mycket viktigt för oss att sänka kemikalieförbrukningen. Både med tanke på miljön och av kostnadsskäl.”

Skolexempel på lyckat projekt

Några månader har gått sedan de nya pressarna installerades. Araucos Patricio Henríquez konstaterar att den nya utrustningen motsvarat förväntningarna: ”Jag har varit i kontakt med dem som arbetar på bruket och de är väldigt nöjda med den nya utrustningen. TwinRoll är en kostnadseffektiv lösning och det här projektet är ett bra exempel på hur ett projekt ska utföras. Det utmärkta samarbetet mellan massabruket, Valmet och Araucos avdelning Engineering and Construction var avgörande för att projektet blev så lyckat. Vi uppskattar verkligen att Valmet tillverkade och installerade dessa pressar på så kort tid”, avslutar Araucos Patricio Henríquez.