Ny lösning på klassiskt problem

2016-02-17

Allt fler bruk inom pappers- och massaindustrin upplever problem med slamhantering. Det slam som genereras i bruken binder vatten, vilket gör slammet kostsamt att transportera och deponera. Det har också saknats effektiva och energisnåla metoder för förbränning av slam.

HTC_570x277.jpg

Text: Kristofer Sjöblom

 

HTC (Hydrothermal Carbonization) är en lösning på problemet. Kostnaderna för slamhantering sänks samtidigt som CO2-utsläppen minskar. HTC är en termokemisk process som beskrevs redan år 1913 av Friedrich Bergius, som senare belönades med Nobelpriset i kemi. Valmet kan nu erbjuda HTC-anläggningar i industriell skala till pappers- och massaindustrin. Anläggningarna är byggda för slamhantering och baserade på den kontinuerliga HTC-processen, som utvecklats av det tyska företaget SunCoal. SunCoal är Valmets teknikpartner och har utvecklat ett flertal applikationer baserade på HTC.

 

Slammets massa minskas upp till 70 %

I HTC-processen behandlas det organiska slammet vid temperaturen 200°C och trycket 20 bar. Slammets struktur omvandlas genom att kemiskt bundet syre och väte samt intracellulärt vatten avlägsnas. Massan av det slam som finns vid HTC-processens start kan minska upp till 70 % och energiåtgången är endast 25 % jämfört med termisk torkning. Slutresultatet är en energirik slamkaka som bidrar med ett positivt värmetillskott när den förbränns.

”HTC har också en viss tvättande effekt på slammet och det finns möjlighet att avlägsna processfrämmande ämnen, säger Peter Björklund, processingenjör på Valmet.

 

Valmet bygger och driftsätter anläggningen

Inledningsvis analyseras ett slamprov från kunden. Slammet testkörs i HTC-processen och analyseras därefter på nytt. Underlag för design tas fram och anläggningen dimensioneras. Därefter bygger och driftsätter Valmet anläggningen.

”Vi kan lämna garantier avseende anläggningens prestanda som ett kvitto på HTC-processens tillförlitlighet”, säger Peter Björklund.

 

Potentialen är mycket stor

Valmet har goda förhoppningar på HTC. Cecilia Geijer är försäljningsansvarig och tror att marknaden för HTC kommer att växa snabbt:

”Möjligheterna att lägga slam på soptippen kommer att minska. Både samhället och industrin måste hitta lösningar som minskar mängden slam. HTC är en lösning som är både miljömässigt och ekonomiskt försvarbar. Potentialen är mycket stor.”

Cecilia Geijer och Peter Björklund menar att det finns ett behov av den nya tekniken i hela världen, varför det är angeläget att sprida kunskap om vad Valmet kan erbjuda.

"HTC är ett intressant alternativ för alla företag inom skogsindustrin som vill minska kostnaderna för slamhantering och leva upp till högt ställda miljökrav. Vi har en lösning på ett problem som blir allt större samt bästa tänkbara företagskombination. SunCoals spjutspetskompetens inom HTC-utveckling kombineras med Valmets omfattande erfarenhet av processanläggningar och utrustning för pappers- och massaindustrin. Vi har goda förhoppningar och höga förväntningar när vi nu tillhandahåller HTC i industriell skala”, säger Valmets Cecilia Geijer.

 

Slamhanteringsproblem inom massa- och pappersindustrin kan lösas med HTC (hydrothermal carbonization).