Valmets innovativa teknik gör biomassa lönsamt

2015-10-08

Ett hållbart samhälle skapar utmaningar som kräver nya lösningar. Valmet arbetar med att skapa en innovativ kultur där arbetssätt och miljö leder till kreativa idéer och nya innovationer.

Tekniken utvecklas hela tiden och i dag fnns det både miljövänliga och kostnadseffektiva sätt att omvandla förnybar biomassa till förädlade bränslen och biomaterial, säger Rickard Andersson, ansvarig för Bioteknik och Miljösystem inom Valmet som utvecklar och levererar teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin, såväl som den snabbt framväxande bioraffinaderiindustrin

Tekniken finns!

Förädling av biomassa är en inkomstkälla, påpekar Rickard Andersson. En intressant och framgångsrik metod är ångexploderad svart pellets tillverkad av biomassa som helt och hållet kan ersätta fossilt kol vid värme- och elproduktion. Dessa pellets är vattenavvisande, hållbara och har hög energidensitet.
- Valmet kan leverera kompletta produktionsanläggningar, från inmatning av biomassa till pelletering, säger Rickard Andersson.
Valmet har också teknik för att utvinna ligninet ur sulfatsvartluten.

” Två fullskaliga LignoBoost referensanläggningar är i
drift och intresset för tekniken är stort.”

Flera patent

Lignin, som enkelt uttryckt är bindemedlet i träd och andra växtceller, har hittills varit en lågvärdig biprodukt som bara kunnat eldas för uppvärmning. Men nya metoder gör att ämnet i framtiden kan ersätta olja både som drivmedel och råvara inom flertalet områden så som material-, energi- och kemikalieindustrin. Valmets LignoBoost är en process som extraherar ligninet, det fälls ut med syra till ett ligninpulver, som sedan kan eldas eller konverteras vidare till andra material och produkter.
- Valmet har en mängd patent inom området. Två fullskaliga LignoBoost referensanläggningar, en i USA och en i Finland, är i drift och intresset för tekniken är stort.
- Oavsett om du driver ett samhällsnyttigt företag, en processindustri, en kommunal verksamhet, socker- och etanolindustri eller ett massa- och pappersbruk, kan vi erbjuda dig den mest lönsamma och beprövade lösningen, säger Rickard Andersson.
- Vi har tekniken, det handlar bara om att fler ska upptäcka att den faktiskt finns.

LignoBoost systemet