Valmet lanserar produktfamiljen Valmet IQ för kvalitetskontroll och kvalitetsövervakning av massa och papper

2016-02-17

Valmet lanserar den uppdaterade produktfamiljen Valmet IQ för sina kunder inom massa- och pappersindustrin. Valmet IQ är en skalbar lösning för kvalitetsstyrning online för optimering av produktionsprocesserna och slutproduktens kvalitet.

Valmet IQ bygger på erfarenheterna från Valmets tusentals systemleveranser under mer än ett halvt sekel. Den uppdaterade lösningen består av ett kvalitetsstyrningssystem (QCS), utrustning för profilstyrning, banbrottsövervakning (WMS) och baninspektionssystem (WIS).

”Lanseringen av kvalitetsstyrningssystemet Valmet IQ är en milstolpe i kvalitetssäkring inom massa och papper och innehåller en rad innovationer, såsom online mjukhetsmätning av tissue. Det nya Valmet IQ är en bra lösning vare sig vår kund funderar på att byta ut sina gamla eller föråldrade kvalitetsstyrningssystem eller bygga upp en helt ny lösning”, säger Jari Almi, chef för kvalitetsstyrningslösningar vid Valmet.

Valmet IQ tillhandahåller innovativa lösningar för kvalitetsstyrning för papper

Produktfamiljen Valmet IQ innehåller en rad innovationer och produktförbättringar.  Bland de mätningar som är helt nya på marknaden märks: onlinemätning av mjukhet hos tissue, en ny mätteknik utan radioaktiv källa för ytviktsmätning i torkmaskiner, kamerabaserad mätning och styrning av fiberorientering samt topografibaserade prognoser för ytegenskaper och tryckbarhet.

Profilers, WIS och WMS har förnyats på många områden: innovationer i luft-vattenspritsar för återfuktning, en fullt löstagbar diffusorplåt konstruerad för optimal applicering av ånga, nya avancerade lösningar för bättre bildkvalitet, detektion och klassificering. 

Ett nytt användargränssnitt för Valmet IQ med inbyggd produktivitetsrapportering lyfter användarupplevelsen till en ny nivå genom tydlig presentation av processens och produktkvalitetens historik, nuvärde och prognos med intuitiv navigering. Det möjliggör även enkel kvalitetsstyrning.

MD Optimizer i Valmet IQ samlar all process- och kvalitetsmätning i en enda regulator för maximal produktionseffektivitet och optimal produktkvalitet. Avancerade verktyg för processanalys och anpassningsbar avsökning underlättar operatörens arbete.

Valmet IQ hjälper till att förbättra verksamhetens prestanda

Alla produkter i Valmet IQ bygger på omfattande kunskap om processer och lång erfarenhet från pappers- och massaindustrin i kombination med stöd från lokala experter säkras livslång prestanda till lägsta möjliga totalkostnad. Valmets expertkunskaper är även tillgängliga på distans via fjärruppkoppling till alla system.

Alla delar i Valmet IQ är utformade för att fungera tillsammans. Kompatibilitet med tidigare och framtida versioner hjälper till att framtidssäkra investeringarna och maximera den befintliga utrustningens effektivitet. Produkterna är utformade för att fungera smidigt även med andra automationssystem och pappersmaskiner, oberoende av tillverkare. Den enkla kommunikationen med olika system gör det möjligt att byta utrustningen en komponent i taget.

 

Kvalitetsstyrningssystemet Valmet IQ är en milstolpe i kvalitetssäkring och innehåller en rad innovationer.