Underhållsservice för ökad effektivitet

2014-08-13

Papperstillverkarna strävar aktivt efter att maximera lönsamheten och optimera produktionseffektiviteten i sin verksamhet. Ett framgångsrecept är att ha en kultur av tillförlitligt och effektivt förebyggande underhåll.

Med effektiva underhållslösningar kan ett pappersbruk nå sina mål och uppfylla de krav som ställs när man står inför problem kopplade till maskin- eller driftprestanda. "Det handlar om att fokusera på det enskilda brukets affärsmål. Tillsammans kan vi hitta lösningar som är kostnadseffektiva, förkortar stilleståndstiden och förbättrar körbarheten", säger Ari Saari, global produktchef på Valmet.

Underhållsservicen underlättar papperstillverkarnas planering och optimerar deras arbete med underhåll. Exempel på underhållsservice är valsar och reservdelar, automations- och fältservice, studier, uppgraderingar, samarbete kring processutveckling, underhållsadministration och eventuell outsourcing av olika delar.

Servicelösningar för alla behov

"I egenskap av underhållspartner kan Valmet fungera som rådgivare i en stödjande roll eller ta hand om specifika områden, t.ex. underhåll av en maskinsektion", förklarar Saari. "Eller så kan vi ansvara för administration av underhåll och utveckling, alternativt ta ansvar för allt underhåll."

"I synnerhet oplanerade stopp eller haverier kräver snabba åtgärder eftersom de är kostsamma för bruket. Med vårt breda utbud av lösningar och beprövad kunskap kan vi lösa problemen med kortast möjliga stilleståndstid ", tillägger han.

Skräddarsydda underhållsavtal

Effektivare underhållstjänster bygger på skräddarsydda underhållsavtal. Varje avtal är utformat för att matcha det specifika bruket och dess företagskultur med målet att optimera brukets underhåll och maximera produktionseffektiviteten. "I de här fallen går Valmet till väga på samma sätt som en läkare. Med hjälp av noggranna studier diagnostiserar vi de största problemområdena och föreslår en behandling för dem."

Förebyggande underhåll och underhållsprogram ökar tillförlitligheten

Den optimala lösningen för maskinunderhåll är att planera så gott som allting i förväg. Proaktiva lösningar som minskar antalet oplanerade stillestånd och avbrott ökar tillgängligheten. Underhållsplanering är kostnadseffektivt när den utförs som en del av ett program för underhållsadministration. Valmet har därför tagit fram en plan för förebyggande underhåll som kan integreras i brukets underhållssystem.

Nya underhållsprogram har utvecklats för att kontrollera alla moment i produktionslinjen eller i ett utvalt område av maskinlinjen. Programmen inkluderar uppgifter och observationer som täcker allt från rutinkontroller för förebyggande underhåll till processtöd och servicepaket. De viktigaste fördelarna med underhållsprogrammet är vanligtvis relaterade till detaljerade arbetsinstruktioner och utbildning av underhålls- och produktionspersonal.

Lönsamhet genom outsourcing av underhållet

Vid samarbete kring underhållet täcker den mest omfattande servicelösningen en fullständig outsourcing av brukets underhåll. I denna lösning tar Valmet det fulla ansvaret för ett massa- eller pappersbruks underhållsfunktion.

Outsourcing av underhållet gör att bruket kan minska antalet oplanerade, underhållsrelaterade driftstopp och sänker även kostnaderna för underhåll jämfört med branschgenomsnittet, vilket resulterar i avsevärda besparingar.

mattias.alsing@valmet.com
Tel. +46 703 17 10 86