Större miljömedvetenhet, digitalisering och e-handeln är megatrender som påverkar alla industrier

2016-05-26

Pappers- och massaindustrin är mitt i en stor omvandling. Konsumptionstrenderna har förändrats dramatiskt och behovet av nya bioprodukter ökar. Vi ser att bioprodukter kan skapa helt nya inkomstströmmar för våra kunder, säger Rickard Andersson, ansvarig för Bioteknik och Miljösystem inom Valmet.

Nya bioprodukter
Tidigare var den självklara slutprodukten för pappers- och massaindustrin, papper i alla olika former. I framtiden kan det istället vara PET-flaskor, kolfiber och drivmedel. Med teknikutvecklingen följer också så många fler möjligheter som är till nytta både för lönsamhet och miljö.

En sådan sak är att ta vara på det lignin som är en restprodukt från massabruksprocessen. Ligninet finns i princip i alla växter och binder samman vedcellulosan.

I papperstillverkning är dess huvudsakliga nytta som bränsle i sodapannan och i många fall finns det ett stort överskott.

Valmet, som specialiserat sig på tekniklösningar inom massaindustrin, har tagit fram LignoBoost, en patenterad tillämpning för att ta tillvara ligninet.

”Ligninet omvandlas först genom extrahering till ett torrt pulver. Pulvret kan sedan användas som bränsle i andra delar av fabriken eller för att tillverka drivmedel, plast, kolfiber eller andra material för exempelvis tillverkning av instrumentbrädor i bilar”, säger Rickard Andersson.

Flera stora läskedrycksbolag har visat intresse för att börja använda lignin som bas istället för olja till sina PET-flaskor.

En annan tillämpning, som Valmet har patent på, omvandlar restprodukter som annars har lågt värde till svarta pellets. En fabrik i USA använder redan applikationen och skeppar årligen 160 000 ton svarta pellets till ett värmeverk i Paris som planerar att helt överge kolet.

”Svarta pellets kan användas direkt i kolkraftverk. Även om svarta pellet inte är svaret på hela vår energiförbrukning, så är det helt klart en del av ersättningen av fossila energikällor”, säger Rickard Andersson.

Robotar skapar säkerhet
Samtidigt med nya användningsområden ökar takten också i att ta fram lösningar för säkrare drift. Ett steg i det är Valmets löprännerobot som automatiskt rengör utloppen för de återvunna kemikalierna. Smältan är ca 800 grader och kommer från bottnen i sodapannan. Utloppen, de så kallade löpen, behöver ränsas från frusen smälta och avlagringar.

”När personalen inte fysiskt behöver rensa löprännorna blir smältflödet mer effektivt. För en modern arbetsmiljö krävs det att man tar hänsyn till hälso-, säkerhetsaspekter, säger Kerstin Eriksson, kommunikatör på Valmet.

Löpränneroboten är försedd med en kamera. Personalen kan i realtid övervaka att smältflödet är stabilt. Vid driftsstopp är det också möjligt att snabbt kunna identifiera problemet, eftersom roboten är kopplad till ett industriellt internet.

Digitalisering är bra för miljön
”Genom att digitalisera industrin går det att mer effektivt planera för serviceavbrott och optimera anläggningen. Vi har också genom våra nätverk tillgång till de bästa experterna som kan optimera driften utan att vara fysiskt på plats, säger Johan Pensar, ansvarig för automation och industriellt internet på Valmet.

Valmet har alltid legat långt framme när det gäller digitalisering och automatisering. Förutom de uppenbara praktiska fördelarna med att kunna flytta, lagra och analysera information så kan man med digital teknik se till att råvaruflöden och energiåtgången optimeras.

”Självklart har det direkt påverkan på miljön när vi använder energi mer effektivt och att vi inte använder mer råvaror än vi behöver”, säger Johan Pensar.

Även när det gäller säkerheten kring digitaliseringen ligger Valmet långt framme.

”Vi kommer definitivt vara en av de som fortsatt leder det industriella internet framåt. Vi satsar medvetet på att vara en viktig del av framtidens industri”, säger Johan Pensar.