Jönköping Energi satsar på tillförlitlig och riskfri energiproduktion

2015-12-10

Jönköpings nya kraftvärmeverk Torsvik 2 som drivs med biomassa, invigdes i april 2015. Investeringen har infriat förväntningarna om tillförlitlighet.

För några år sedan beslutade Jönköping Energi att bygga ut och modernisera sitt kraftvärmeverk (CHP) i Torsvik för att bättre tillgodose det växande behovet av fjärrvärme och elkraft inom Jönköpings kommun. De existerande fjärrvärmepannorna och tillhörande system började nå slutet av sin livslängd. Ett annat mål var att ersätta användningen av förädlad biomassa med
primära biomassebränslen, såsom träflis.

Kostnadseffektivitet, hög tillgänglighet och tillförlitlighet var de viktigaste tekniska kriterierna när Jönköping Energi utsåg Valmet till sin teknikleverantör. Valmets omfattande åtagande gällde en HYBEX-panna på 100 MW med BFB-teknik (bubblande fluidiserad bädd), byggnader, ett elektrostatiskt filter, elarbeten med instrumentering, en DCS, en katalysator, brännare och en anläggning för avmineralisering av vatten, allt monterat och driftsatt.

”Tillgängligheten är mycket viktig eftersom anläggningen är en stor investering och den måste fungera när kunderna behöver värme och elkraft”, säger Pontus Steinvall på Projekt- & Energikonsult Steinvall AB, som fungerade som projektledare från kundens sida. ”Eftersom Jönköping Energi är ett ganska litet företag och en så stor investering är en riskfaktor är det mycket viktigt att anläggningen inte bara är modern och effektiv med låga utsläppsnivåer för att klara framtida krav, utan att den också bygger på beprövad teknik för att undvika stora risker.

KONTAKT
Björn Berlin
bjorn.berlin@valmet.com
Tel. +46 31 50 12 49