Grön kraft som driver hela Sverige

2014-05-21

De svenska koldioxidutsläppen minskar. Det beror till stor del på att fjärrvärmeverken har ställt om från fossila till förnybara bränslen. Valmet har varit med och utvecklat och byggt anläggningarna som har gjort denna gröna revolution möjlig.

De senaste decennierna har det skett en tyst revolution i Energisverige. Biobränslen har ersatt fossila bränslen i fjärrvärmeverken, samtidigt som de energislukande pappersmassabruken har ställt om till förnybart – och ofta blivit energiproducenter i stället för enbart konsumenter. Valmet har haft en central roll i den här omvandlingen. Företagets pannor finns i de flesta svenska fjärrvärmeverk och massabruk.

Det går att ställa om till förnybart och det går att göra det i industriell skala.

– Till det yttre kanske en fjärrvärmeanläggning mest ser ut som en fyrkantig låda med skorsten, men inuti finns fantastisk miljöteknik som ger ett stort bidrag till att minska Sveriges koldioxidutsläpp, säger Owe Asp på Valmet i Göteborg.

Valmet har under åren levererat tusentals pannor runt om i Sverige. De pannor som säljs idag eldas ofta med olika typer av biomassa, exempelvis skogsavfall. Ibland ger de enbart fjärrvärme, ibland också elektricitet.

– Idag kan vi använda betydligt fler olika bränslen än som var möjligt tidigare. Vår teknik ger en effektiv förbränning, vilket ger låga emissioner.

Valmet levererar också många pannor till pappersbruken. På 1930-talet ville pappersindustrin börja använda andra bränslen än kol för att tillverka energi. Då utvecklade företaget ny teknik för förbränning av bark och andra restprodukter, och efter en tid ställde den svenska pappersmassaindustrin helt om till biobränslen. I dag använder man sina egna restprodukter för att producera värme och el. En del massabruk har också själva blivit energileverantörer. Man levererar ut värme i fjärrvärmenäten och säljer i många fall också elektricitet.

– Det är ett bevis på att man inte behöver fortsätta i gamla hjulspår. Det går att ställa om till förnybart, och det går att göra det i industriell skala.

Idag har restprodukter från skogsindustrin stor framtidspotential för produktion av kemikalier och flytande gröna fordonsbränslen. Valmet har under de senaste åren introducerat flera nya tekniker för omvandling av biomassa, till exempel för att utvinna lignin som kan vidareförädlas till bränsle och kemikalier, och en pyrolysprocess som omvandlar träflis till tung eldningsolja. Biobränslen kan också bli en källa till gas.

Göteborgs Energis nya förgasningsanläggning GoBiGas i Göteborg, kommer att producera biogas genom förgasning av restprodukter från skogsindustrin och träpellets. Den färdiga gasen kommer att likna naturgas och kommer främst att användas i transportsektorn.
Det är den första anläggningen av sitt slag i världen.

– Vi bygger anläggningar som hjälper våra kunder framåt. I GoBiGas samarbetar vi med ett österrikiskt företag inom tekniken för förgasningen. Det unika med den här tekniken är att den genererar gas med högt värmevärde som kan blandas med naturgas. Det gör det möjligt att byta ut en stor del av de fossilbaserade bränslena i dagens gasdrivna fordon mot fossilfritt bränsle, säger Owe Asp.

Fakta:
• Valmet satsar mycket på forskning och utveckling, och har i Sverige ett mångårigt samarbete med Chalmers tekniska högskola. Produktutveckling och forskning sker i nära samarbete med företagets kunder.
• En majoritet av de svenska fjärrvärmeverken har pannor från Valmet. Företaget är också en av världens största leverantörer av stora biobränslepannor.
• Några av de senast levererade anläggningarna i Sverige är: Mölndal, Göteborg (Sävenäs, GoBiGas), Kalmar, Nybro, Falun, Örnsköldsvik, Gävle och Västervik. Just nu byggs dessutom anläggningar i Västerås, Jönköping, Vimmerby, Värnamo och Oskarshamn.
• Valmets kund Falu Energi och Vatten blev det första företaget i världen att leverera fjärrvärme, fjärrkyla och el med märkningen ”Bra Miljöval”.

Valmet levererar anläggningar med hög bränsleflexibilitet, vilket gör det möjligt att producera värme och elström från en mängd olika bränslen.

 

Mölndal Energi

Valmet byggde en ny panna komplett med kringsystem för produktion av el och fjärrvärme till Mölndal Energi, söder om Göteborg. Mölndal Energi förser idag 25 000 hushåll med el, och 30 000 med fjärrvärme. Energin som produceras här är i princip koldioxidneutral, då den är baserad på svenska biobränslen och rester från skogsbruk. Mölndal är ett exempel på alla anläggningar i Sverige som producerar grön energi.