CalLeopard - dubbla körtiden med Valmets nya kalandervalsbeläggning

2015-01-16

Håkan Kinnunen (vänster), underhållschef på Stora Enso Kvarnsveden och John Fridebring, Product Sales Manager på Valmet.

Den avancerade kalandervalsbeläggningen CalLeopard har visat lovande resultat, med bruk som rapporterar utökade körtider och problemfritt underhåll.

Efter den långa resan som massan gör genom papperstillverkningens alla faser är kalandreringen den sista chansen att förbättra kvaliteten på papperet innan det rullas upp och fraktas i väg. Följaktligen ställs det höga krav på kalandervalsbeläggningarna, som ofta måste leverera den önskade prestandan under svåra förhållanden. En lång körning utan avbrott som ger papper med en jämn kvalitet ställer mycket höga krav på motståndskraft mot slitage och barring, liksom en slitstyrka som klarar höga nypbelastningar även vid höga hastigheter.

Spara pengar genom långa körningar med hög driftsäkerhet

Valmet har utvecklat CalLeopard, en ny kompositbeläggning för kalandervalsar med en unik konstruktion som gör att den klarar höga kalandreringskrav. Det är den första kalandervalsbeläggningen där man använder sig av både ny polymer- och fiberförstärkning, där fokus speciellt ligger på att kombinera hållbarhet med en enhetlig mikrostruktur, vilket resulterar i en mycket slät yta.

Dessa faktorer samverkar för att ge CalLeopard extremt hög motståndskraft mot slitage och barring, med utökade körtider som följd. Denna nanotekniska nyhet är ännu ett steg i riktning mot problemfri papperstillverkning och stora kostnadsbesparingar.

Valsbeläggning med enastående slitstyrka

Det är viktigt att alla roterande valsar i pappersmaskinen har hög slitstyrka, men ingenstans är det så viktigt som i kalandern. Det torra, nötande papperet är i direktkontakt med den elastiska kompositbeläggningen under hög belastning och ofta i mycket höga hastigheter. Schabring för papperskvaliteter som SC eller DIP-baserat papper innebär även att det ställs speciella krav på beläggningarnas slitstyrka.

Med CalLeopard är slitaget på beläggningen minimalt. Det leder till lägre underhållskostnader genom längre omslipningsintervall och färre beläggningsbyten. Konstruktionen hos CalLeopard är också utformad för att ge extra stort motstånd mot barring.

Fördubblade körtider vid Stora Enso Kvarnsveden

Vid Stora Enso Kvarnsvedens PM 12 i Sverige tillverkas högkvalitativt SC-papper med en 5 + 5 TwinLine flernypskalander. Trots att man uppnådde körtider på cirka 800 timmar med CalJaguar H har nya CalLeopard nästan fördubblat den tiden, med sina nästan 1 600 timmar. Ytan har hela tiden behållit sin släthet, till och med vid en Ra på 0,17 µm. CalLeopard har uppnått denna prestandanivå under mycket tuffa förhållanden: linjelast på mer än 400 kN/m och hastigheter på 1 130 m/min, inklusive schabring.

Anita Nordenström, produktionschef för PM 12s TwinLine: "Med CalLeopard kan vi köra mycket längre utan vibrationer." Längre körtider har även gett underhållschef Håkan Kinnunen större flexibilitet i planeringen av valsbyten.

john.fridebring@valmet.com
Tel. +46 706 17 78 70