Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja

Vi ökar styrningen av vår leverantörskedja och transparensen i vår värdekedja

Ansvarsfull verksamhet

Ansvarsfull verksamhet

Vi tillhandahåller en säker arbetsmiljö och minimerar miljöpåverkan från våra egna verksamheter

Personal och prestation

Personal och prestation

Vi utvecklar en engagerad och resultatdriven gemenskap

Hållbara lösningar

Hållbara lösningar

Vi tillhandahåller hållbara lösningar till fördel för våra kunder

Samhällsansvar

Samhällsansvar

Vi är en betrodd samarbetspartner till våra intressenter och en respekterad aktör i lokalsamhället

Hållbarhet på Valmet

Hållbarhet på Valmet

Hållbarhet utgör en central del av Valmets affärsstrategi och verksamhet. Våra värderingar, uppförandekoden och tillhörande policyer samt utvalda globalt erkända initiativ och principer skapar grunden för hållbara resultat på Valmet.

Senaste artiklar

Samma kriterier för all bioenergi

Samma kriterier för all bioenergi

All bioenergi, vare sig flytande, fast eller gasformig, behöver en uppsättning kriterier för att främja ett förutsägbart och stabilt regelverk och utveckla marknadsaktiviteter på bioenergiområdet.

Valmets innovativa teknik gör biomassa lönsamt

Valmets innovativa teknik gör biomassa lönsamt

Ett hållbart samhälle skapar utmaningar som kräver nya lösningar. Valmet arbetar med att skapa en innovativ kultur där arbetssätt och miljö leder till kreativa idéer och nya innovationer.