Kartong och papper

Vi levererar konkurrenskraft

Vår know-how grundar sig på erfarenheter. Vi är stolta över att kunna säga att vi har samarbetat med våra kunder vid leverans av mer än 700 kartongmaskiner och 900 pappersmaskiner världen över. Det nära samarbetet med papperstillverkare har gett värdefulla kunskaper som visar sig i vår innovativa teknologi - teknik som gör att våra kunder kan nå sina mål, vare sig det gäller ökad kostnadseffektivitet i produktionen eller en förbättrad slutprodukt för bästa möjliga tryck.

Vårt utbud omfattar allt du behöver för kostnadseffektiv kartong- eller papperstillverkning. Vi täcker in processens hela livscykel: nyinstallationer, ombyggnader och service som säkerställer att din pappersmaskin går problemfritt, energieffektivt och använder råmaterialen på ett ekonomiskt sätt, samtidigt som den har en hög säkerhetsnivå.

Vi finns där du behöver oss

Vårt serviceutbud omfattar allt från originalreservdelar och slitdelar till ett långsiktigt samarbete som är skräddarsytt efter just dina behov. Du kan lita på att du alltid har tillgång till Valmets kompetens via vårt världstäckande servicenätverk bestående av mer än 70 servicecenter i 17 länder.

Så vare sig det gäller support för slit- eller reservdelar, underhållsservice eller ett skräddarsytt serviceavtal garanterar vi att din investering ger dig tillgång till bästa möjliga expertis - du får därmed maximal lönsamhet och sänkta driftskostnader.

Du hittar mer information om Valmets produkter och service, liksom våra referenser (på engelska) på vår globala webbplats valmet.com.