เกี่ยวกับ วาลเมท (Valmet)

วาลเมท (Valmet) คือผู้พัฒนา และผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลก ในด้านเทคโนโลยี ออโตเมชั่น (Automation) และการบริการในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และพลังงาน  วิสัยทัศน์ของวาลเมทคือการเป็นแชมเปี้ยนระดับโลกในการบริการลูกค้าของเรา บุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17,500 คนของวาลเมทที่มีอยู่ทั่วโลกสามารถทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  สำนักงานใหญ่ของวาลเมทตั้งอยู่ที่เมืองเอสโป ประเทศฟินแลนด์ โดยหุ้น ของวาลเมทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ Helsinki

วาลเมทเป็นผู้นำตลาดและมีตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงในทุกธุรกิจ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และที่กรุงเทพมหานคร ที่พร้อมให้บริการทั้งในด้านงานขาย การบริการ และงานสนับสนุนงานโครงการในพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและครอบคลุมทั้งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซด์ของวาลเมทที่ www.valmet.com

ข้อมูลหางาน valmet.com/careers

Valmet in Thailand general video

Valmet in Asia Pacific general video