Valmet i Skandinavien

Valmet i Skandinavien består av bolaget Valmet AB med en filial i Köpenhamn och ingår i den finska Valmet-koncernen. Sammanlagt är vi över 1 500 anställda i Sverige och ca 25 i Danmark.

Valmet AB levererar anläggningar, utrustning, processlösningar samt service och experthjälp till mjukpapperstillverkare, kemiska och mekaniska massabruk samt fiberboard- och energiindustrin över hela världen. Filialen i Köpenhamn hanterar försäljning och utveckling av mesaugnsteknik. Vi utvecklar dessutom ständigt ny teknik för omvandling av biomassa.

Valmet har en stor kundbas i Skandinavien. Tre av fyra svenska pappersbruk är levererade av oss (86% av kapaciteten). Många marknadsledande globala skogs- och energiföretag har sin bas i Sverige, till exempel SCA och Stora Enso.

Våra service-enheter finns på orterna Karlstad, Sundsvall, Göteborg, Hallstavik, Borlänge och Hagfors.

Mer information om Valmets kontor i Skandinavien