Historik

Valmets industriella historia går 220 år tillbaka i tiden

Valmet Corporations historia går så långt tillbaka i tiden som till 1750-talet.
Det var då som ett litet rederi grundades i fortet Viapori på öarna utanför
Helsingfors. I början av 1900-talet kom rederiet att ägas av finska staten och
blev en del av Valmet. Tamfelt grundades 1797 och blev en av de ledande
leverantörerna av tekniska textilier. Dessa verksamheter ingår nu i Valmets
affärslinje Services.

Flera av företagen som ingår i nya Valmet Corporation grundades på 1800-talet.
Karlstad Mekaniska Werkstad (KMW) i Sverige etablerades 1865. Beloit
Corporation grundades 1858 som ett gjuteri i staden Beloit i Wisconsin, USA.
Sunds Bruk, föregångaren till Sunds Defibrator Industries AB, grundades i Sverige
1868.

1946 slogs flera metallverkstäder som ägdes av finska staten ihop och bildade
Valtion Metallitehtaat (Statens metallverkstäder). I början av 1951 bytte
Valtion Metallitehtaat group namn till Valmet Oy, och produktsortimentet
breddades under årens lopp och kom att inkludera fartyg, vapen, lok, traktorer,
marinmotorer, hissar och – naturligtvis – pappersmaskiner.

I början av 1950-talet började Valmet tillverka pappersmaskiner vid den
tidigare artillerifabriken Rautpohja i Jyväskylä i Finland, och man levererade
sin första pappersmaskin 1953. I mitten av 1960-talet blev Valmet en betydande leverantör av pappersmaskiner internationellt när man levererade flera maskiner till de länder som var världsledande inom pappersindustrin.

På 1980- och 1990-talen fokuserade Valmet allt mer på pappersteknik. Valmet
sålde sitt fartygsvarv, liksom tillverkningen av rullande materiel, hissar och
traktorer. Istället köpte Valmet Wärtsiläs fabrik för tillverkning av
pappersförädlingsmaskiner, det svenska företaget Karlstads Mekaniska Werkstad (KMW) och kartongmaskinstillverkaren Tampella Papertech.

1999 – Valmet och Rauma går samman och bildar Metso

Metso Corporation skapades som ett resultat av sammanslagningen mellan Valmet Corporation och Rauma Corporation ("Rauma") i juli 1999. Vid denna
tidpunkt var Valmet en leverantör av pappers- och kartongmaskiner, medan Raumas kärnverksamhet utgjordes av fiberteknik, stenkrossning och flödesreglerande lösningar. Genom samgåendet skapades en utrustningsleverantör som betjänar den globala processindustrin. Det nya, kombinerade företaget fick först namnet Valmet-Rauma Corporation. Namnet ändrades till Metso Corporation i augusti 1999. Metso-aktien noterades på Helsingforsbörsen, där den ersatte föregångarnas börsnoterade aktier.

2000–2009 – Viktiga sammanslagningar och förvärv inom affärsområdena Pulp, Paper och Power

2000 förvärvade Valmet (vid denna tidpunkt en del av Metso) Beloit Corporations teknik för tillverkning av mjukpapper och papper, liksom Beloits
serviceverksamhet i USA och Frankrike.

I december 2006 slutförde Valmet förvärvet av affärsområdena Pulping och Power från norska Aker Kvaerner ASA. Detta gjordes för att öka företagets kapacitet i egenskap av fullsortimentsleverantör till massa- och pappersindustrin, men även för att möta de lovande affärsmöjligheterna inom kraftindustrin och på biomassateknikområdet.

I slutet av 2009 förvärvade Valmet Tamfelt Corporation, en av de världsledande
leverantörerna av tekniska textilier.

2013-2015 Valmet återföds

Vid Metso Corporations extra bolagsstämma (EGM) som hölls den 1 oktober 2013 godkändes den plan som styrelsen föreslagit och som innebar att en del av Metso skulle knoppas av. Det beslutades att Metso skulle delas upp i två företag: Valmet och Metso. Den 31 december 2013 överfördes Metsos affärsområden Pulp, Paper och Power till det nya företaget, Valmet Corporation, medan affärsområdena Mining, Construction och Automation fortsatte att tillhöra Metso.

Valmet Corporation och Metso Corporation undertecknade i januari 2015, ett
avtal där Valmet förvärvar Metsos affärsverksamhet Process Automation Systems.
Förvärvet slutfördes 1.4.2015 och Automation blev Valmets fjärde affärsområde.